Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 9 / 2013

Vyšlo 7. 5. 2013 

Obálka 9 / 2013

Editoriál

Zpravodajství
Vláda: Stabilita eurozóny je předpoklad prosperity

Přísnější postih daňových deliktů
Sněmovna: Předsedové parlamentů
Evropské unie na Kypru
Senát: Kandidáti na ústavní soudce
 
Téma
Historie, moravské barvy a moravská vlajka
Ivan Štarha
Současné úvahy a spory kolem moravské vlajky byly čistě teoretické, neboť markrabství moravské, země Morava ani země Moravskoslezská si nepořídily vlajku, ani žádným právním aktem nestanovily svou vlajku jako právní subjekt. Vycházelo se z různých historických dokumentů, kreseb a popisů, jejichž používání nemělo žádný právní základ. Ten získala moravská vlajka až v letech 2002 až 2003 udělením znaků a vlajek současným krajům, tedy půl století po zániku země a zemského zřízení.
 
Rozhovor
Různé podmínky nelze vtěsnat do jediného normativu
Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise SMO ČR
Domníváme se, že normativní financování pouze na žáka bez ohledu na počet tříd ve škole s cílem zajištění mezd učitelů a existence škol formou dvou oborových normativů pro mateřské školy a třech pro základní školy v celé republice spolu s institucionálním příspěvkem nepřináší koncepční změnu. Když se podíváme do statistických údajů, které máme k dispozici, zjistíme, že síť škol je nesmírně různorodá.
 
Důležité je znát názor veřejnosti
Michal Sygút, primátor města
Turčianské Teplice, Slovenská republika
I z různých výzkumů vyplývá, že svůj názor má a je ochotna ho vyjádřit jen část občanů, tak deset až patnáct procent. Víc jich není, a to i naše referendum ukázalo. Dalo by se říct, že nízká účast nám dává signál, že lidi jsou spokojení. Velmi mě ale mrzí, že politici většiny evropských zemí znají tento předpoklad, kdy se vyjadřuje deset, patnáct procent občanů a přitom referendum je platné, až když se ho zúčastní padesát procent.
 
Téma
Participativní demokracie
Ivana Jungová
Zajímavé projekty na konferenci V4DIS představila Bratislava, jejíž web byl letos oceněn také v soutěži Eurocrest. Občané díky participativnímu rozpočtu mohou rozhodovat o tom, kam z něho půjde část peněz.
 
Odvážné sny i aplikace
Ivana Jungová
Internet, iPAD, tablety znamenají ulehčení života pro každého z nás, jejich služby ocení i uživatelé se zdravotním znevýhodněním.
 
Konzultace
Neklidný katastr
Bohumil Kuba
Význam katastru nemovitostí se dlouhodobě nemění, pouze jeho funkce je stále, prakticky každoročně upřesňována a doplňována nejen v souladu s přijímáním nových právních norem a právních skutečností, ale i s rozvojem výpočetní techniky, na které je tento informační systém veden.
 
Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny správního orgánu
Michaela Fedrová
Jak mají správní orgány postupovat při doručování písemností fyzickým osobám, jež mají adresu trvalého pobytu na adrese ohlašovny správního orgánu, který odmítá předem zabezpečit doručování písemností těmto osobám?
 
Opakované podávání žádostí
Michaela Fedrová
 
V praxi se správní orgány setkávají s případy, kdy účastníci správního řízení podávají novou žádost ve chvíli, kdy byla jejich předchozí žádost zamítnuta rozhodnutím ve věci, a toto rozhodnutí již nabylo právní moci. Jsou žadatelé limitováni v počtu podávání nových žádostí? S jakým časovým odstupem mohou podávat nové žádosti v téže věci? Za jakých podmínek se aplikuje zásada ne bis in idem (ne dvakrát o tomtéž)?
 
Zahraničí
Budoucnost či slepá ulička demokracie?
Miloš Brunclík
Od konce dvacátého století jsou moderní společnosti výrazně ovlivňovány rychlým rozvojem internetu, který pronikl takřka do všech myslitelných oblastí politického života. Je tedy jen logické, že ani volby či referenda v soudobých demokraciích nezůstaly vůči tomuto fenoménu imunní. Několik zemí testovalo či v současné době testuje možnost odevzdat hlas prostřednictvím internetu.
 
Smrt krásných razítek
Evropská komise předložila v dubnu návrh, jímž hodlá radikálně snížit byrokracii, komplikující život firmám i jednotlivcům.
 
e-servis
Vítězové Zlatého erbu 2013
Konference ISSS v Hradci Králové
 
Webový aligátor
In flagranti: Mlčeti zlato
Jiří Chum
Větší města někdy chtějí říci všechno a trochu to přeženou.
 
Historie
České a moravské pivovary (61)
Těšilo kdysi pivo z Těšetic
Pavel Jákl
Sledujme růst i zánik velmi úspěšného hanáckého podniku.
 
Zemské cesty
První silnice
Jiří Chum
Dopravní spojení si postupně vyžádalo budování komunikací, které by odpovídaly potřebám rostoucího obchodu, průmyslu i vojenské správy.

vytisknout  e-mailem