Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Váhy

Úřednický čin 2023

Ministerstva vnitra, sekce pro státní službu společně s platformou Byro, nestátní organizací, která propojuje a podporuje tvůrčí lidi ve veřejné správě, připravilo projekt Úřednický čin roku 2023. 

Desky v podpaží

Společné stanovisko MPSV a sekce pro státní službu MV k podmínkám pro určení zvýšeného platového tarifu upraveného v nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 447/2023 Sb.

Sekce pro státní službu a Ministerstvo práce a sociálních věcí připravily společné stanovisko k podmínkám pro určení zvýšeného platového tarifu státnímu zaměstnanci zařazenému nebo jmenovanému na tzv.... 

Potřesení si rukou

Nabídka úvodního školení v oblasti etiky státních zaměstnanců a prezentace ke stažení

Dne 1. ledna tohoto roku nabyl účinnosti nový služební předpis nejvyššího státního tajemníka o pravidlech etiky státních zaměstnanců. Nový etický kodex představuje nové pojetí etiky státních zaměstnan... 

formulář

Upozornění na novelu nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

(úprava počtu systemizovaných míst nutných pro vytvoření organizačních útvarů) 

peníze

Upozornění na novelu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Dnem 1. ledna 2024 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 447/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Puzzle

Výroční zpráva o stavu vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby služebními úřady za rok 2022

Podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem stát... 

držící se ruce

Aktualizace vzoru žádostí ve výběrových řízeních

Sekce pro státní službu opětovně reaguje na další změny týkající se přístupu do Informačního systému Rejstříku trestů. U metodického pokynu nejvyššího státního tajemníka č. 1/2023, kterým se stanoví p... 

Sloupcový graf

Souhrnné údaje o služebním hodnocení za rok 2022

Sekce pro státní službu v rámci své působnosti stanovené v § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o státní službě zpracovala analýzu služebního hodnocení státních zaměstnanců za rok 2022. Analýza obsa... 

formulář

Nabídnutí daru - metodické doporučení a vzor služebního předpisu

Metodické doporučení, jak postupovat při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby, a vzor služebního předpisu, kterým se stanoví postup při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní sl... 

Desky v podpaží

Vyhlášení dvou výběrových řízení na služební místa státních tajemníků v Ministerstvu práce a sociálních věcí a v Ministerstvu průmyslu a obchodu

Na úřední desce byla v minulých dnech vyhlášena dvě výběrová řízení na služební místa státních tajemníků v Ministerstvu práce a sociálních věcí a v Ministerstvu průmyslu a obchodu se lhůtou pro podává... 

 

Stránkování: Počet: 220 / 22 | 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 |

vytisknout  e-mailem