Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila návrh novely zákona o státní službě

Dne 10. dubna 2024 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh bude nyní projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, kde je zaevidován jako sněmovní tisk 673. 

Novela zákona o státní službě přinese snížení byrokracie a modernější fungování úřadů nebo např. úspory v rozpočtu. Cílem je, aby moderní státní služba byla kvalitní a efektivní službou veřejnosti, měla povahu moderního zaměstnání s menší byrokracií a vyšší schopností pružně reagovat na aktuální trendy a situace, včetně flexibilnějšího způsobu přijímání, managementu a odborného a osobního rozvoje státních zaměstnanců, ale také v případě nutnosti a v zákonem předvídaných situacích, například významných kázeňských prohřešků, i propouštění. Úřady díky tomu budou fungovat efektivněji, otevřeněji a kompetentněji.

Mezi hlavní změny, které navrhovaná úprava přináší, patří přechod koordinační úlohy v oblasti státní služby z Ministerstva vnitra na Úřad vlády České republiky, změny v oblasti systemizace, zjednodušení a zefektivnění vybraných personálních procesů, zrušení kárného řízení a změny v oblasti úřednické zkoušky a systému vzdělávání. Jednotlivé změny podrobněji popisuje přiložený dokument Stěžejní body vládní novely zákona o státní službě.

Plánované nabytí účinnosti zákona je dnem 1. ledna 2025 s výjimkou některých vybraných ustanovení (např. pozdější účinnost je stanovena pro ustanovení související s přechodem koordinační úlohy v oblasti státní služby z Ministerstva vnitra na Úřad vlády).

  

vytisknout  e-mailem