Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam konečných příjemců

Seznam realizovaných projektů konečných příjemců

Komponenta 1.1

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo spravedlnosti
  Název projektu: Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text
  Reforma / investice: Investice č. 3: Digitální služby v resortu justice
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 172 727 273 Kč
  Doba realizace projektu: 01.2021 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo spravedlnosti
  Název projektu: Portál justice
  Reforma / investice: Investice č. 3: Digitální služby v resortu justice
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 16 528 926 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2022 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: Implementace nařízení SDG-Zavedení služby ČSSZ
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 57 840 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.08.2022 - 12.12.2023

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: Zavedení nových a inovace digitálních služeb ČSSZ - Další rozvoj ePodání ČSSZ a napojení na digitální služby na PO
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 50 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.09.2022 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Název projektu: Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - registr strategií
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 10 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.11.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví - interoperabilita I Standardizační prostředí
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Elektronické zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 177 690 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2022 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Ministerstvo vnitra)
  Název projektu: Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana)
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 60 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.08.2022 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Dům zahraniční spolupráce
  Název projektu: Implementace nařízení SDG - Zavedení služby MŠMT 
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 3 140 000 Kč
  Doba realizace projektu: 20.06.2022 - 12.12.2023

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS ČSSZ
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 35 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.02.2023 - 31.03.2026

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ - další rozvoj ePortálu ČSSZ
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 50 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 15.02.2023 - 31.03.2026

 • Název konečného příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Název projektu: Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicína
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Elektronické zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 170 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 01.05.2026

 • Název konečného příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  Název projektu: Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 135 400 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.04.2023 - 01.05.2026

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: Digitální spisovna 
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 45 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.08.2023 - 16.12.2024

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Portálové řešení elektronického zdravotnictví
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Služby elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 50 000 000,- Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Sekundární využití zdravotních dat
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Služby elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 13 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Služby elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 160 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura
  Název projektu: Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - transakční portály malých obcí 
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 50 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.05.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo životního prostředí
  Název projektu: Úplné elektronické podání rezortu životního prostředí
  Reforma / investice: Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 41 500 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.04.2023 - 31.03.2026

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura
  Název projektu: Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům
  Reforma / investice: Reforma č. 1: Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 62 960 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.06.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura
  Název projektu: Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a infrastruktury Veřejného datového fondu
  Reforma / investice: Investice 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 24 978 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Chytrá karanténa 2.0
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Služby elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 30 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.06.2021 - 30.06.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Název projektu: Jednotný portál evidence kontrol - Kalendář plánovaných kontrol (JePEK)
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 41 320 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2023 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Název projektu: e-Turista - online registr ubytovaných hostů v ČR
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 30 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 21.12.2022 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo kultury
  Název projektu: Rezortní systém elektronické spisové služby
  Reforma / investice: Investice 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 55 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.09.2022 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Zavedení dvoufaktorové autentizace v prostředí Ministerstva vnitra - 1.etapa
  Reforma / investice: Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 24 993 000, 00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.06.2023 - 31.12.2024

  

Komponenta 1.2

 • Název konečného příjemce: Český statistický úřad
  Název projektu: ROS-2020+
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 38 842 975 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2021 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Český statistický úřad
  Název projektu: ROS-IAIS-2020+
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 10 743 802 Kč
  Doba realizace projektu: 01.06.2021 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: EESSI v národních APV
  Reforma / investice: Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 120 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 15.10.2022 - 12.12.2025

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: LPS - Lékařská posudková služba
  Reforma / investice: Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 98 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Český úřad zeměměřický a katastrální
  Název projektu: RÚIAN 2020+
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 45 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2021 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Název projektu: Pořízení softwarově definovaného DC a obnova systémových prostředků DC
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 82 640 000 Kč
  Doba realizace projektu: 20.04.2022 - 31.12.2022

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo spravedlnosti
  Název projektu: Videokonference
  Reforma / investice: Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 30 991 736 Kč
  Doba realizace projektu: 04.04.2022 - 30.12.2022

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo spravedlnosti
  Název projektu: Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště
  Reforma / investice: Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 33 057 851 Kč
  Doba realizace projektu: 01.04.2022 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo spravedlnosti
  Název projektu: Digitální transformace
  Reforma / investice: Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 90 909 091 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2022 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS) 
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 570 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.02.2022 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Ministerstvo vnitra)
  Název projektu: Digitální Česko-Kompetenční centrum NPO
  Reforma / investice: Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 125 154 900 Kč
  Doba realizace projektu: 01.06.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Ministerstvo vnitra)
  Název projektu: Podpora tvorby a aktualizací informačních koncepcí úřadů
  Reforma / investice: Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 70 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.08.2022 - 01.05.2025

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Ministerstvo vnitra)
  Název projektu: Vybudování eGovernment cloudu- Informační systém cloud computingu
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 23 180 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.09.2022 - 30.06.2026

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Dohledové centrum eGovernmentu
  Reforma / investice: Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 80 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: CMS - posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 600 750 000 Kč
  Doba realizace projektu 01.10.2022 - 01.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Navyšování kapacity datových center a datových úložišť
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 243 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2022 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Ministerstvo vnitra)
  Název projektu: Roll out CzechPOINT 2.0
  Reforma / investice: Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 54 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 30.06.2023

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Ministerstvo vnitra)
  Název projektu: Roll out CAAIS
  Reforma / investice: Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 34 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 30.06.2023

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Národní centrum el. zdravotnictví
  Reforma / investice: Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 108 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2021 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Správa základních registrů)
  Název projektu: Rozvoj IS NIA
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 60 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.08.2022 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Správa základních registrů)
  Název projektu: Implementace ZoPDS v prostředí SZR
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 106 387 821 Kč
  Doba realizace projektu: 01.08.2022 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Správa základních registrů)
  Název projektu: Národní certifikační autorita-NCA
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 40 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2020 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Správa základních registrů)
  Název projektu: Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 153 747 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2022 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Správa základních registrů)
  Název projektu: Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 60 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2022 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Digitální a informační agentura (Správa základních registrů)
  Název projektu: Infrastruktura prostředí propojeného datového fondu 
  Reforma / investice: Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 47 344 136 Kč
  Doba realizace projektu: 01.10.2022 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: NAKIT
  Název projektu: Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy
  Reforma / investice: Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 16 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 10.12.2021 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Nemocnice na Homolce
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Na Homolce
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 81 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Policejní prezidium ČR
  Název projektu: Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti PČR
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 50 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.05.2022 - 31.12.2022

 • Název konečného příjemce: Policejní prezidium ČR
  Název projektu: Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 400 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2022 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Název projektu: Sdílený lékový záznam
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 50 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.05.2021 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Integrovaný cizinecký agendový systém (ICAS)
  Reforma / investice: Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 300 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
  Název projektu: Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb el. zdravotnictví
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 12 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.06.2022 - 30.06.2025

 • Název konečného příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  Reforma/investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 81 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  Název projektu: Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými onemocněními
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 8 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2023 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Rozvoj ROB a souvisejících AIS
  Reforma / investice: Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 12 148 760,34 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Fakultní nemocnice Bulovka
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Bulovka
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 81 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.02.2020 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Institut klinické a experimentální medicíny
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Institutu Klinické a Experimentální Medicíny
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 81 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.09.2023 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Psychiatrická nemocnice Bohnice
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Psychiatrické nemocnice Bohnice
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 41 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.05.2023 - 30.04.2023

 • Název konečného příjemce: Fakultní Thomayerova nemocnice
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 80 785 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2023 - 30.04.2026

 • Název konečného příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti FNKV
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 81 000 000 Kč
  Doba realizace projektu: 01.06.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Česká správa sociálního zabezpečení
  Název projektu: Kybernetická bezpečnost IIS ČSSZ
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 40 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 15.06.2023 - 31.12.2024

 • Název konečného příjemce: Ústav hematologie a krevní transfuze
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu hematologie a krevní transfuze
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 41 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.09.2023 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  Název projektu: Rozvoj technologické platformy registrů NZIS
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 50 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.02.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Rezortní informační systém KHS
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 30 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.10.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  Název projektu: Rozvoj rezortní infastruktury elektronického zdravotnictví ČR
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 236 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.05.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zahraničních věcí
  Název projektu: Úprava agendového informačního systému EVC2 dle prováděcího rozhodnutí EK z 30. 4. 2020 o zavedení digitální pečeti na jednotném vzoru víz
  Reforma / investice: Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 1 998 260,00 Kč
  Doba realizace projektu: 30.11.2021 - 31.12.2022

 • Název konečného příjemce: Ústav pro péči o matku a dítě
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu pro péči o matku a dítě
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 60 127 684,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.04.2020 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Revmatologický ústav
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Revmatologického ústavu
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 27 006 203,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.05.2023 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Fakultní nemocnice v Motole
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice v Motole
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 81 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2023 - 30.06.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti resortní infrastruktury
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 80 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zahraničních věcí
  Název projektu: Úprava agendového informačního systému ePasy dle novely Zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.
  Reforma / investice: Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 2 360 800,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2021 - 30.07.2021

 • Název konečného příjemce: Nemocnice Na Františku
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Na Františku
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 41 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.01.2023 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
  Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 80 911 388, 00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.11.2023 - 31.05.2026

 • Název konečného příjemce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  Název projektu: Hygienické registry
  Reforma / investice: Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 25 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.02.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo zahraničních věcí
  Název projektu: Úprava agendového informačního systému EVC2 dle programu euINIS
  Reforma / investice: Investice č. 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 3 456 640,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.03.2021 - 31.12.2023

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Kybernetická bezpečnost - zákon č. 181/2014 Sb.
  Reforma / investice: Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 350 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.10.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Moravské zemské muzeum
  Název projektu: Správa a evidence muzejních sbírek
  Reforma / investice: Investice 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 77 000 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.09.2022 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Český statistický úřad
  Název projektu: Statistický informační systém - SIS 5.0
  Reforma / investice Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele, Investice 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 217 800 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2021 - 31.05.2026

  

Komponenta 4.4

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů "evidence-informed" při rozhodování ve veřejné správě
  Reforma / investice: Reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využití principů "evidence informed" při rozhodování ve veřejné správě
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 76 700 000,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2023 - 31.12.2025

 • Název konečného příjemce: Ministerstvo vnitra
  Název projektu: Vytvoření akčního plánu pro rozvoj státní služby v rámci Národního plánu obnovy
  Reforma / investice: Reforma 1: Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě
  Celkové způsobilé náklady (bez DPH): 34 443 100,00 Kč
  Doba realizace projektu: 01.07.2023 - 30.06.2026

  


20. března 2024

vytisknout  e-mailem