Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Grafická verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuality

Aktualizace výzvy č. 41

Brýle na svazku papíru  

Dovolujeme si informovat, že na našich stránkách byla zveřejněna aktualizace výzvy č....

Aktualizace výzvy č. 45

Desky v podpaží  

Dovolujeme si informovat, že na našich stránkách byla zveřejněna aktualizace výzvy č....

Aktualizace výzvy č. 42

skládání puzzle  

Dovolujeme si informovat, že na našich stránkách byla zveřejněna aktualizace výzvy č....

Aktualizace výzvy č. 43

Podání si rukou  

Dovolujeme si informovat, že na našich stránkách byla zveřejněna aktualizace výzvy č....

Další aktuality 

Národní plán obnovy

Pandemie Covid-19 poznamenala jak naší ekonomiku, tak i tu zahraniční. Proto se země Evropské unie rozhodly, že pomohou zmírnit dopady této pandemie a ekonomiky jednotlivých evropských zemí obnovit. 17. až 21. července 2020 zasedala Evropská rada a její členové se dohodli na zásadním ekonomickém prvku, kterým je Nástroj pro oživení a odolnost.

Vláda České republiky připravila materiál Národního plánu obnovy. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši cca 7 072 mil. Eur (cca 179 mld. Kč), a to formou grantů.

Národní plán obnovy a investice, které jsou v něm zahrnuty, jsou rozděleny do 6 pilířů. Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Pilíře NPO:

1. Digitální transformace,
2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice,
3. Vzdělávání a trh práce,
4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19,
5. Výzkum, vývoj a inovace,
6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a MV je vlastníkem 3 komponent:

1.1 Digitální služby občanům a firmám,
1.2 Digitální systémy veřejné správy,
4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy.

Projekty Ministerstva vnitra v NPO

Zatím se jedná o 90 projektů, 85 projektů jsou již konkrétní předem definované projekty (schválené ze strany EK), a 5 zbývajících projektů jsou tématem pro otevřené výzvy. Těchto 5 témat bude rozděleno mezi Ministerstvo vnitra (2 témata) a Ministerstvo zdravotnictví (3 témata). Předpokladem je realizace 20 – 30 projektů u těchto výzev. Projekty jsou vázány konkrétními milníky a cíli a za jejich plnění odpovídá MV jako vlastník komponenty.

Více