Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejčastější otázky

Nejčastější otázky ke komponentám 1.1 a 1.2 v rámci Národního plánu obnovy (NPO)

 1. Byly již zveřejněny výzvy v rámci komponent, resp. plánují se výzvy, které by mohly být brzy zveřejněné? Je dostupný harmonogram výzev v rámci komponenty?
  Harmonogram výzev pro komponenty 1.1, 1.2 a 4. 4 Národního plánu obnovy je zveřejněn zde, výzvy budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách v záložce Výzvy /Aktuálně otevřené výzvy zde.

 2. Kde se dají najít vzory formulářů pro podání projektu do NPO?
  Všechny informace týkající se podávání žádostí o podporu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/npo/. Vzory formulářů pak konkrétně zde.

 3. Co jsou předem definované projekty?
  Předem definovaný projekt je projekt, který byl vybrán Evropskou komisí k financování z NPO a byly mu předem stanoveny celkové náklady. Blíže o předem definovaných projektech se dočtete v aktualitě na našem webu: Základní informace a pojmy pro žadatele NPO.

 4. Co je považováno za nezpůsobilé výdaje v rámci Národního plánu obnovy?
  Nezpůsobilými výdaji v rámci NPO jsou DPH, výdaje, které by svým charakterem nahrazovaly opakující se výdaje státního rozpočtu, a mzdové výdaje. Výjimka je pouze u projektů kompetenčních center, kde jsou mzdové výdaje způsobilé. Způsobilý výdaj musí být realizován v období od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2026.

 5. Je možné projekt zahájit před vydáním právního aktu?
  Ano, realizace projektu může začít od 1. 2. 2020. Doporučujeme ověřit si v rámci Vašeho resortu, jestli zahájení realizace nebrání jiná (interní) překážka.

 6. Budu muset doložit Stanovisko OHA?
  Stanovisko OHA (Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV) je povinné pro všechny projekty, které podléhají zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020nebo oběma těmto předpisům. Pokud Váš projekt do této skupiny spadá, bude souhlasné Stanovisko OHA povinnou přílohou žádosti. Doporučujeme si o Stanovisko OHA v předstihu požádat, abyste ho měli připravené a nemuseli na něj čekat, až bude vyhlášena výzva.

 7. Projekty realizované Ministerstvem vnitra (které se řídí pokynem PVM č. 21/2018) – je nutné mít projekt schválen Koordinačním výborem?
  Ano, rozhodnutí předsedy Koordinačního výboru bude povinnou přílohou žádosti.

 8. Kdy budou vydány metodiky pro příjemce?
  Metodiky pro příjemce budou vydány na konci dubna 2022, v průběhu května proběhne také seminář pro příjemce.

 9. Budou realizovány semináře pro žadatele nebo semináře pro příjemce?
  Ano, první seminář pro žadatele je plánován na druhou polovinu dubna. Seminář pro příjemce by měl proběhnout ve druhé polovině května.

 10. Náš kraj připravuje elektronický systém pro podávání žádostí o dotace pro dotační programy, který náš kraj vypisuje. Je tento projekt je podpořitelný v rámci NPO?
  V rámci komponent 1.1 , 1.2 a 4.4 , kde je vlastníkem Ministerstvo vnitra, jsou připravovány uzavřené výzvy předem definovaných projektů a pouze tři výzvy otevřené, ale taktéž na předem definované projekty. Tyto tři otevřené výzvy se budou týkat předem definovaných projektů, a to u vysokých škol a nemocnic. Kraje nepatří mezi oprávněné příjemce v rámci komponent 1.1, 1.2 a 4.4.

 11. Budou moci žádat o podporu u investice „Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment“ také obce a města?
  Ne, realizátoři projektů jsou v naprosté většině ústřední správní úřady, v současné době se tedy nejedná o obce a města.

  

vytisknout  e-mailem