Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Odbor fondů, strategií a projektového řízení

 

Ředitelka odboru: Ing. Stanislav Bogdanov
Adresa: Jindřišská 34, Praha 1
Telefon: 974 818 490
Sekretariát: 974 818 488
E-mail: osf@mvcr.cz
             npo@mvcr.cz

Odbor fondů, strategií a projektového řízení se člení na

Oddělení řízení programů a metodiky:

Oddělení realizace programů:

Oddělení finančního řízení programů:

 • Vedoucí oddělení: Ing. Jaromír Čáp
 • Telefon: 974 818 532
 • E-mail: jaromir.cap@mvcr.cz
   

Oddělení kontroly:        

 • Vedoucí oddělení: Ing. Roman Beneš
 • Telefon: 974 818 516
 • E-mail: roman.benes@mvcr.cz
   

Oddělení projektového řízení:

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Iveta Kučerová
 • Telefon: 974 816 400
 • E-mail: irena.base@mvcr.cz
   

Předmět činnosti odboru fondů a strategií

 • Implementace Národního plánu obnovy z pozice vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4.
 • Administrace projektů v rámci NPO u komponent 1.1, 1.2 a 4.4.
 • Spolupráce na strategickém řízení.
 • Administrace projektů v programovém období 2014 – 2021 v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska, a to jako Zprostředkovatel programu Vnitřní věci v rámci Finančních mechanizmů Norska a jako Partner programu Řádná správa věcí veřejných v rámci Finančních mechanizmů EHP.
 • Kontroly na místě a kontroly veřejných zakázek.
 • Metodické řízení implementace.
 • Finanční řízení prostředků ze státního rozpočtu a z prostředků EU.

  

Print  E-mail