Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Odbor mezinárodních vztahů

Ředitel: Mgr. Pavel Suchánek
Ministerstvo vnitra České republiky
odbor mezinárodních vztahů
Jindřišská 34, 118 01 Praha 1
telefon: 974 818 661
fax: 974 818 841
e-mail: sekret.omv@mvcr.cz

Odbor mezinárodních vztahů se člení na oddělení mezinárodní spolupráce a oddělení služeb. Odbor komplexně zajišťuje styky ministra vnitra a jeho náměstků se zahraničím, včetně zajišťování a koordinace zpracování podkladových materiálů pro styky ostatních členů vlády, prezidenta České republiky a členů Parlamentu České republiky se zahraničím dle jejich vyžádání. Dále zabezpečuje zahraniční pracovní cesty, zajišťuje záležitosti konzulárně právní povahy a zajišťuje tlumočnické a překladatelské činnosti pro ministerstvo, policejní prezidium a útvary policie s působností na celém území České republiky.
 

Print  E-mail