Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové řízení

Krizové řízení, plánování a vzdělávání 

 1. Krizové řízení
 2. Krizové plánování
 3. Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Získávání odborných znalostí o krizovém řízení je klíčovým faktorem pro vybudování akceschopné struktury KŘ na všech úrovních veřejné správy. Nezbytnou podmínkou je vybudování vzdělávacího systému, který zajistí vzájemnou návaznost a prostupnost jednotlivých vzdělávacích prvků a forem při zachování kontinuity se systémem přípravy pracovníků státní správy a samosprávy.

V současné době vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva v nevojenských složkách společnosti probíhá nezávisle na sobě ve třech úrovních:

 • kurzy, školení a semináře ve školících zařízeních Ministerstva vnitra zajištěné Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a či Institutem pro veřejnou správu,

 • středoškolské vzdělávání, respektive vyšší odborné vzdělávání (např. VOŠ TRIVIS, Praha),

 • vysokoškolské vzdělávání (např. VŠE - Institut krizového managementu, VŠB-Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství, Univerzita obrany, Policejní Akademie ČR v Praze - Fakulta bezpečnostního managementu, ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství, UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení).
   

Oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení odboru bezpečnostní politiky MV se v oblasti vzdělávání podílí:

 • ve vnější působnosti - na zpracování vzdělávacích programů, jejichž tématické zaměření koresponduje se souborem požadovaných znalostí v oblasti KŘ v rámci modulu G (Projekt ochrany zákonnosti a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při krizové situaci pro jednotlivé úrovně) a realizaci příslušného vzdělávacího procesu v České republice,

 • ve vnitřní působnosti - na vybudování odpovídajícího vzdělávacího zařízení pro potřeby resortu ve spolupráci s gestorem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (GŘ HZS ČR).
   

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail