Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové řízení

Krizové řízení, plánování a vzdělávání 

  1. Krizové řízení
  2. Krizové plánování
  3. Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Získávání odborných znalostí o krizovém řízení je klíčovým faktorem pro vybudování akceschopné struktury KŘ na všech úrovních veřejné správy. Nezbytnou podmínkou je vybudování vzdělávacího systému, který zajistí vzájemnou návaznost a prostupnost jednotlivých vzdělávacích prvků a forem při zachování kontinuity se systémem přípravy pracovníků státní správy a samosprávy. 
 
V současné době vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva v nevojenských složkách společnosti probíhá nezávisle na sobě ve třech úrovních:
  • kurzy, školení a semináře ve školících zařízeních Ministerstva vnitra zajištěny Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, školícími středisky CO ČR a Institutem pro místní správu,
  • středoškolské vzdělávání, respektive vyšší odborné vzdělávání (VOŠ TRIVIS, Praha),
  • vysokoškolské vzdělávání (VŠE – Institut krizového managementu, VŠB-Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství, Univerzita obrany, PA ČR Praha – Fakulta bezpečnostního managementu).
Oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení odboru bezpečnostní politiky MV se v oblasti vzdělávání podílí:
  • ve vnější působnosti - na zpracování vzdělávacích programů, jejichž tématické zaměření koresponduje se souborem požadovaných znalostí v oblasti KŘ v rámci modulu G (Projekt ochrany zákonnosti a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při krizové situaci pro jednotlivé úrovně) a realizaci příslušného vzdělávacího procesu v České republice,
  • ve vnitřní působnosti – na vybudování odpovídajícího vzdělávacího zařízení pro potřeby resortu ve spolupráci s gestorem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (GŘ HZS ČR).


Odbor bezpečnostní politiky, 8.12.2009

Print  E-mail