Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové řízení

Krizové řízení, plánování a vzdělávání 

Krizové řízení

Ministerstva v rámci odpovědnosti za svoji připravenost na činnost za krizových situací plní podle krizového zákona funkci orgánu krizového řízení. Podle § 9 tohoto zákona vytváří pracoviště krizového řízení jako svůj odborný útvar pro vnitřní koordinaci resortního systému krizového řízení.

V návaznosti na krizový zákon a jeho prováděcí předpis (nařízení vlády č. 462/2000 Sb.) připravil odbor bezpečnostní politiky nařízení ministerstva vnitra č. 6/2010, k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a přípravě na jejich řešení. Toto nařízení vytváří vnitřní strukturu pracovišť krizového řízení ministerstva, Policie ČR a HZS ČR a krizových pracovišť všech organizačních součástí resortu a vymezuje jejich povinnosti a vztahy v oblasti krizového řízení. Jako interní právní předpis je určen pro využití všem organizačním součástem resortu Ministerstva vnitra.

Vedle systému k zabezpečení příprav resortu na krizové situace včetně obrany státu zajišťuje vnitřní systém krizového řízení ministerstva i operativní řešení činnosti za krizových stavů.

V rámci systému příprav resortu na krizové situace zpracovává a organizuje v součinnosti s ostatními útvary ministerstva a správními úřady resortní a meziresortní cvičení prováděná pro ověřování připravenosti ministerstva a orgánů krizového řízení ČR na řešení krizových situací souvisejících se zabezpečováním vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Odbor bezpečnostní politiky dbá v návaznosti na statuty a jednací řády Ústředního krizového štábu a krizového štábu ministra vnitra na soustavné zkvalitňování podmínek (po funkční stránce) pro jejich práci. Navrhuje opatření ke zlepšení technické vybavenosti a zdokonalování servisních služeb, zároveň se podílí na jejich realizaci. Nepřetržitě zabezpečuje organizační stránku při aktivaci Ústředního krizového štábu v případě vzniku nevojenského krizového stavu.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail