Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové štáby

Ústřední krizový štáb, štáb ministra vnitra 

  1. Ústřední krizový štáb
  2. Krizový štáb ministra vnitra
Krizový štáb ministra vnitra (dále jen „KŠ MV ČR“) byl zřízen za účelem zajištění operativního řízení Ministerstva vnitra a koordinace činnosti útvarů ministerstva, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v případě hrozby vzniku nebo po vyhlášení krizového stavu.
 
Odbor bezpečnostní politiky je, podle Článku 3, odst. 1 Statutu krizového štábu ministra vnitra, pověřeno úlohou sekretariátu krizového štábu a plní úkoly související s informačním a administrativním zajištěním činnosti krizového štábu ministra vnitra. To znamená, že:
  • soustřeďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace o stavu a vývoji situace,
  • zpracovává návrhy situačních, průběžných zpráv a návrh závěrečné zprávy o řešení situace,
  • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků,
  • pořizuje zápisy z jednání krizového štábu, vede pracovní dokumentaci, eviduje úkoly, zabezpečuje jejich distribuci a sleduje jejich plnění,
  • zabezpečuje vyrozumívání a předávání potřebných informací útvarům a spolupracujícím mimoresortním subjektům,
  • ve spolupráci s bezpečnostním odborem činí opatření k ochraně utajovaných skutečností, k tomu účelu je oprávněn vyžadovat osvědčení vydaná podle zvláštního právního předpisu a vést jejich přehled u osob, které se zúčastňují schůzí krizového štábu a jeho pracovních skupin,
  • zajišťuje spisovou službu po dobu činnosti krizového štábu.

Print  E-mail