Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové štáby

Ústřední krizový štáb, štáb ministra vnitra 

  1. Ústřední krizový štáb
  2. Krizový štáb ministra vnitra

Ústřední krizový štáb

Ústřední krizový štáb (dále jen "ÚKŠ") je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. Byl zřízen usnesením vlády č. 33 z 11. ledna 1999 jako Meziresortní krizový štáb (viz Statut ÚKŠ).

Jeho úkolem je připravovat návrhy na řešení nastalé situace, koordinovat, sledovat a vyhodnocovat opatření přijímaná vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.

ÚKŠ je aktivován předsedou vlády a jeho řízení je v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského ohrožení České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a při účasti ozbrojených sil ČR v zahraničních operacích nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních situací. Členy ÚKŠ jsou náměstci ministrů a představitelé významných úřadů či složek (např. policejní prezident, generální ředitel HZS ČR, předseda SSHR, náčelník GŠ AČR, hlavní hygienik, atd.).

ÚKŠ zřizuje podle potřeby pracovní skupiny, které vypracovávají podkladové materiály a návrhy na řešení konkrétních problémů. Na jejich základě pak ÚKŠ může rozhodovat o návrzích na provedení příslušných opatřeních.

Úlohu sekretariátu ÚKŠ plní, v případě předsednictví ministra vnitra, odbor bezpečnostní politiky, který prostřednictvím informačního a situačního centra zajišťuje svolávání členů na jednání a předávání informací, dále připravuje podklady pro jednání, pořizuje zápisy z jednání a provádí jejich rozesílání, technicky zabezpečuje jednání.

Zkušenost prokázala přínos ÚKŠ v možnosti bezprostředně koordinovat řešení situace a přijímání opatření mezi jednotlivými resorty na centrální úrovni. Řada sporných otázek tak může být řešena přímo na místě, což znamená tolik potřebnou časovou úsporu.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail