Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Působnost ministerstva

Vymezení působnosti 

Působnost ministerstva

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro:
 • veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
 • jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla,
 • sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
 • shromažďovací právo,
 • veřejné sbírky,
 • archivnictví,
 • zbraně a střelivo,
 • požární ochranu,
 • cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
 • územní členění státu,
 • státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,
 • státní symboly,
 • státní, hospodářské a služební tajemství.
Ministerstvo vnitra dále zajišťuje:
 • telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu,
 • spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.
Působnost ministerstva vymezuje §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Print  E-mail