Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Sborník archivních prací

Základní informace o časopisu (vydavatelé, kontakty) 

  1. Sborník archivních prací
  2. Redakce
  3. Předplatné
  4. Obsah ročníků

Sborník archivních prací

Evidenční číslo MK ČR E 2524, ISSN 0036-5246

Sborník archivních prací je ústřední vědeckou archivní revue založenou v roce 1951 pro rozsáhlé studie, často monografického charakteru, z oblasti archivnictví, archivistiky, nauky o písemných pramenech, širokého souboru tzv. pomocných věd historických (zvl. diplomatiky, paleografie, chronologie, heraldiky, sfragistiky a dalších), dějin správy a knihovědy. Přináší edice pramenů k významným událostem a osobnostem českých dějin. Rovněž otiskuje obsáhlé souhrnné recenze o základních evropských dílech oboru.

Sborník vychází 2× ročně. Je recenzovaným časopisem od roku svého vzniku.

Vydavatelem Sborníku archivních prací byl do roku 2023 Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra (zkráceně archivní správa), a to od roku 1953, kdy odbor vznikl.

Od 1. ledna 2024 jsou novými vydavateli Sborníku archivních prací Národní archiv a Filozofická fakulta UK v Praze. Profil časopisu, vnitřní struktura a periodicita zůstávají beze změn.

Kontakt na redakci časopisu:

Objednávky a distribuci časopisu (od ročníku 2024) zajišťuje Vydavatelství Filozofické fakulty UK (books@ff.cuni.cz). Starší čísla časopisu (do roku 2023 včetně) je možné získat cestou Tiskárny Ministerstva vnitra (predplatne@tmv.cz).

  

Odbor archivní správy a spisové služby, 23. ledna 2024

  

Print  E-mail