Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Analýza IOM pomůže k úspěšnému zapojení Ukrajinců do projektu Asistent prevence kriminality

Praha, 1. 11. 2023 – Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra provedla analýzu zapojení ukrajinské komunity do projektu Asistent prevence kriminality (APK). Na základě zjištěných potřeb, nedostatků i příkladů dobré praxe připravila IOM doporučení ke stávající metodice APK. Výsledky analýzy a doporučení jsou nyní k dispozici pro obce, města a obecní/městské policie, aby mohly lépe vyhodnotit možnosti zaměstnání osob ukrajinské národnosti jako asistentů prevence kriminality. Materiál také poslouží jako inspirace pro další země. 

Analýza se zaměřuje na zjištění současného stavu zapojení ukrajinské komunity do projektu APK. Kvalitativním šetření mezi relevantními aktéry z řad obecních/městských policií byly identifikovány specifické potřeby, kulturní aspekty a oblasti, které jsou klíčové pro úspěšné zavedení projektu APK do praxe. Mezi tyto klíčové oblasti patří například výběr asistentů prevence kriminality, jejich vzdělávání, spolupráce se státními a samosprávnými subjekty a identifikace oblastí, které vyžadují zlepšení.

Jako součást této analýzy připravila IOM na základě zjištěných dat také konkrétní doporučení k oblastem, se kterými se obce setkávají při zapojování zástupců ukrajinské komunity do uvedeného projektu APK. „Během našich rozhovorů s obecními a městskými policiemi jsme zaznamenali opakující se situace, jako například dotazy ohledně zaměstnávání cizinců, požadavky na české občanství či řešení administrativních a legislativních výzev. Tyto otázky jsme zapracovali do výsledné analýzy a doporučení, které tak obcím můžou značně usnadnit zaměstnávání zástupců ukrajinské komunity jako asistentů prevence kriminality,“ říká Timar Issaová z IOM.

V dokumentu jsou uvedeny i příklady dobré praxe při práci se členy různých národnostních či etnických menšin. Příkladem může být projekt APK v Plzni a Liberci, kde společně působí jako asistenti zástupci ukrajinské i romské menšiny. „Projekt Asistent prevence kriminality využívají města po celé České republice k úspěšnému snižování problémů s kriminalitou a zvyšování pocitu bezpečí občanů již řadu let. Asistenti významně přispívají ke snižování napětí mezi menšinami a majoritním obyvatelstvem v souvislosti se sociálním vyloučením. Proto se rozšíření naší podpory obcím i směrem k řešení bezpečnostních aspektů uprchlické vlny nabízelo a já jsem velmi rád, že se projekt městům osvědčil. A ještě více mne těší, že se do zvyšování bezpečnosti zapojují i členové ukrajinské komunity. Proto hodláme s touto podporou pokračovat i v příštím roce,“ říká ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Michal Barbořík. Doplnil, že projekt APK i doporučení k zapojení ukrajinské komunity bude ministerstvo a IOM společně prezentovat na mezinárodní konferenci Community Policing in Europe: Breaking barriers, building trust v Dublinu 21. 11. 2023. Analýza tak bude kromě České republiky sloužit i dalším zemím, zejména v evropském kontextu, k vytvoření obdobného osvědčeného projektu. V této podobě je totiž projekt APK českým unikátem.

Asistent prevence kriminality
Projekt APK realizuje Ministerstvo vnitra od roku 2009. Asistenti jsou zaměstnanci obce či města a hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti, prevenci kriminality, ochraně osob a majetku a prosazování základních bezpečnostních standardů. To zahrnuje prevenci sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti a podporu sociálně vyloučených lokalit. Ve stovce obcí jako APK aktuálně působí 514 lidí. Placeni jsou z dotací Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcích (fondy EU) a úřadů práce. Další asistenty si pak najímají samy obce ze svých rozpočtů bez podpory státu. Přibližně 14 osob v 6 obcích působících na pozici APK je ukrajinské národnosti. Analýza IOM tak může ještě více podpořit zapojení ukrajinské komunity do programu APK a obcím zjednodušit jeho implementaci.

Analýza IOM pro OPK MV ČR byla realizována v rámci regionálního plánu pomoci Ukrajině za finanční podpory Úřadu pro obyvatelstvo, uprchlíky a migraci (PRM) ministerstva zahraničí USA.

Analýza k zobrazení a ke stažení zde.

IOM-APK.JPG

Kontakt pro média:

Logo-IOM.jpg
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Filip Stowasser
Tel: +420 731 657 403
Email:fstowasser@iom.int

Ministerstvo vnitra ČR
Klára Dlubalová
Tel: +420 737 209 739
Email:klara.dlubalova@mvcr.cz

Links to new window

Print  E-mail