Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace pro nové zaměstnance Ministerstva vnitra

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí povinnost služebního orgánu, v případě Ministerstva vnitra státního tajemníka, s účinností od 1. října 2023 písemně informovat státního zaměstnance o vybraných skutečnostech týkajících se služebního poměru.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zavádí povinnost zaměstnavatele s účinností od 1. října 2023 písemně informovat zaměstnance o vybraných skutečnostech týkajících se pracovního poměru.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zavádí povinnost zaměstnavatele s účinností od 1. října 2023 písemně informovat zaměstnance o vybraných skutečnostech týkajících se právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  


23. ledna 2024

Print  E-mail