Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Otevřený dopis Alianci pro rodinu: Děti mají především právo na to, aby vyrůstaly v láskyplném harmonickém prostředí. To jim nová vyhláška nebere

Vážení zástupci Aliance pro rodinu, 

 

dovolte, abych touto cestou reagoval na Vaše veřejné aktivity související s novelou vyhlášky k zákonu o matrikách, která rodičům stejného pohlaví umožní využít matriční formuláře s termínem „rodič“.

Především chci zdůraznit věc, která ve Vaší komunikaci, snad nedopatřením, nezaznívá: stávající formuláře s kolonkami „matka“ a „otec“ zůstávají v platnosti. Nikdo nikomu nic nebere, nikdo nikomu nic neupírá. Naprostá většina rodičů (a dětí) bude i nadále využívat stávající formuláře, což, předpokládám, dobře víte i Vy. Úprava vyhlášky je reakcí na již existující rozhodnutí našich soudů, což rovněž víte.

Nové verze formulářů jsou určeny pro rodiny, v nichž dítě vyrůstá se dvěma matkami či dvěma otci. Takové rodiny, byť se opírají o zahraniční právní úpravy, u nás reálně žijí. Vnímám, že Vám se jejich existence nezamlouvá. Že rodinu chápete a definujete jinak. Nijak Vám toto chápání rodiny neupírám a žádám Vás o jediné: na oplátku neupírejte Vy těmto rodinám a jejich členům, aby svůj osobní život vedli tak, jak to vyhovuje jim. Já jako politik vnímám rodinný a intimní život jako sféru, kam má stát zasahovat pouze tím, že stanoví základní zákonné mantinely, nikoliv tím, že by dával lidem nevyžádané rady, jak žít „správně“. V tomto ohledu tedy nepadají Vaše apely na úrodnou půdu.

Ve své komunikaci se zaštiťujete právy dítěte, konkrétně právem dítěte na otce a matku. Otce a matku u nás mají také tisíce, možná desetitisíce nešťastných, opuštěných, nebo dokonce týraných dětí. Naplnění tohoto údajného „práva“ jim harmonické dětství a dobré startovní podmínky do života automaticky nezajistilo. Oháníte-li se zájmy dětí, zaměřte své úsilí na ty děti, které pomoc skutečně potřebují. Děti vyrůstající v rodinách stejnopohlavních rodičů to nejsou, a vzhledem k tomu, že řada z nich už je nebo brzy bude dospělá, jistě není daleko doba, kdy Vám to tyto děti řeknou samy.

                                                                                                           S pozdravem

                                                                                                                                              Vít Rakušan
                                                                                                                                              ministr vnitra

Print  E-mail