Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stav České pošty není dobrý, Ministerstvo vnitra proto připraví její transformaci

Jednou z priorit Ministerstva vnitra pro letošní rok bude příprava transformace České pošty. Státní podnik se díky tomu změní v životaschopnou instituci. Poštu od 1. března 2023 dočasně povede dosavadní statutární zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán. 

 

Ministerstvo vnitra letos připraví návrh transformace České pošty, která státnímu podniku umožní adekvátně reagovat na vývoj na poštovním trhu a stát se moderní institucí nabízející občanům moderní služby. Plány dalšího směřování České pošty dnes, 1. února 2023, představil ministr vnitra Vít Rakušan. Transformaci připraví meziresortní pracovní skupina. Cílem bude najít politickou shodu na tom, jakou podobu má státní podnik mít, jak se má dále rozvíjet, jak reagovat na digitalizaci a jaké služby nabízet. Jedním z hlavních předpokladů však je, že základní poštovní služby zůstanou zachovány a pobočky se nebudou rušit v malých městech a vesnicích. „Nutnou transformaci předchozí politické vedení léta odkládalo. Já si ji však beru za svou prioritu. Pošta se musí přizpůsobit novým trendům a my najdeme takové řešení, které poštu změní v moderní životaschopný podnik,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že je otázkou politické i odborné diskuse, zda se pošta např. rozdělí na část, která bude zajišťovat nutné a neziskové listovní služby, a na část, která je schopná generovat zisk. Podle ministra vnitra je politická shoda na tom, že transformace musí proběhnout co nejdříve a Ministerstvo vnitra nebude její přípravu odkládat.

Ministr vnitra také informoval o tom, že z výběrového řízení nevzešel vhodný kandidát na nového generálního ředitele. Současný generální ředitel proto skončí posledního února letošního roku a od 1. března poštu povede jeho statutární zástupce, ředitel divize státní poštovní služby Miroslav Štěpán. „Je skvělé, že poštu v době přípravy transformace povede manažer, který na poště řídí pro poštu i občany stěžejní pobočkovou síť,“ dodal Vít Rakušan. Teprve v době, až bude vytvořený konkrétní návrh transformace, vypíše Ministerstvo vnitra řádné výběrové řízení na generálního ředitele.

Diskuse se také povede o větší efektivitě pobočkové sítě, např. o tom, zda pošta opravdu potřebuje vlastnit velké a neúsporné pobočky nebo kolik poboček je třeba mít v jednom městě. Zásadní součástí této diskuse však bude komunikace s regiony, místními samosprávami a odbory. Platí také, že v malých městech a vesnicích se pobočky rušit nebudou.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail