Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Bezpečnější schengen. Spuštění nových informačních systémů spěje do závěrečné fáze

Větší bezpečnost v EU i lepší správa hranic, to slibuje spuštění nových informačních systémů, které spěje do závěrečné fáze. Právě tato témata byla předmětem jednání Správní rady evropské agentury eu-LISA, která se ve dnech 16. – 17. listopadu 2022 sešla v Praze v rámci českého předsednictví EU. 

Členové správní rady mluvili především o zavádění nových informačních systémů v programu interoperability. Jedním z nich je Systém vstupu/výstupu (EES) založený na automatické registraci cestujících ze zemí mimo EU na vnějších hranicích schengenu. Nahradí systém ručního razítkování pasů a přispěje k boji proti terorismu, protože bude obsahovat informace o předchozím odepření vstupu. Tématem diskuse byl i Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), Eurodac nebo Vízový informační systém. Pro úspěšné dokončení těchto projektů je klíčová spolupráce členských států, Evropské komise a evropských agentur Frontex, Europol i eu-LISA. „Věřím, že klíčové systémy programu interoperability se podaří uvést do provozu během roku 2023,“ řekl náměstek ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a eGovernmentu David Sláma.

V návaznosti na výroční konferenci eu-LISA, která proběhla v říjnu v Tallinnu ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU, byla na programu jednání také příprava na převzetí systému e-CODEX. Ten má propojit vnitrostátní systémy za účelem provádění přeshraničních řízení v občanských a trestních věcech.

Evropská agentura eu-LISA letos slaví 10 let od svého založení. Během této doby hrála zásadní roli při vývoji a provozu rozsáhlých informačních systémů pro zajištění bezpečnosti EU a volného pohybu v schengenu. V souvislosti se zprovozněním nové generace Schengenského informačního systému, EES či ETIAS bude její úloha i nadále zásadní pro udržování bezpečnosti v EU. Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Links to new window

EU-lisa 1

EU-lisa 1 

View larger image

eu-lisa2

eu-lisa2 

View larger image

eu-lisa3

eu-lisa3 

View larger image

eu-lisa4

eu-lisa4 

View larger image

Family_photo

Family_photo 

View larger image

Print  E-mail