Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Návrh Ministerstva vnitra: Z českého právního řádu zmizí 10 tisíc zbytečných právních předpisů

Vláda dnes schválila návrh zákona z dílny Ministerstva vnitra, který ruší tisíce nefunkčních právních předpisů z let 1918 až 2018, jejichž existence komplikuje občanům i úřadům orientaci v právním řádu. 

Zásadní zpřehlednění českého právního řádu, posílení právní jistoty občanů a snížení administrativní zátěže úřadů, to vše přinese návrh Ministerstva vnitra na zrušení 6667 zákonů, vyhlášek a nařízení, které se sice nepoužívají, jsou však formálně stále platné. Právní předpisy vybralo Ministerstvo vnitra na základě analýzy několika desítek tisíc předpisů právního řádu České republiky. Jde o tzv. obsoletní právní předpisy, které už sice nemají právní účinky, ale nikdo je dosud nezrušil. Znamenají tak problém a zátěž pro moderní právní řád.

Dále navrhovaný zákon v rámci pročištění právního řádu prohlašuje za výslovně zrušené 3 616 právních předpisů, které byly dříve zrušeny pouze obecným zrušovacím ustanovením. Ministerstvo vnitra tím odstraní pochybnosti o tom, zda jsou tyto předpisy formálně platné. Celkem tak z právního řádu zmizí 10 283 zbytečných právních předpisů.

„Český právní řád musí být jasný a občané i úřady se v něm musí jednoduše orientovat. Proto zrušíme tisíce nefunkčních právních předpisů, jejichž přítomnost v právním řádu ohrožuje právní jistotu i správné fungování veřejné správy,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan. „Chceme náš právní řád maximálně zpřehlednit a posílit tak právní jistoty občanů, a to jak zrušením nefunkčních zákonů, tak zavedením elektronické sbírky zákonů, kterou na Ministerstvu vnitra připravujeme,“ dodává ministr.

Mezi rušenými právními předpisy je např. zákon z roku 1919, který rušil celibát učitelek, a zákon o omezení práva stěhovacího ze stejného roku. Ruší se i zákon z roku 1920 o zřízení Ředitelství státního dluhu, zákon z roku 1924 o zrušení odměn udavačů daňových přestupků, zákon o výrobě chleba z roku 1930 nebo zákon o čtvrté pětiletce z roku 1966. Mezi rušené vyhlášky patří vyhláška o náboru a rozmisťování pracovních sil z roku 1954. Z právních předpisů z 21. století jde např. o zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu z roku 2006.

Při identifikaci nefunkčních právních předpisů Ministerstvo vnitra spolupracovalo s ostatními ministerstvy a ústředními správními úřady, s odbornou právnickou veřejností i s akademickými institucemi. Návrh zákona teď projedná Poslanecká sněmovna.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail