Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Evropští archiváři projednali palčivé otázky budoucnosti archivů

Digitalizace a archivace elektronických dokumentů, to byla hlavní témata zasedání Evropského výboru národních archivářů (EBNA), které se formou videokonference uskutečnilo 8. listopadu 2022 v rámci českého předsednictví. 

 

Čeští archiváři na setkání prezentovali úspěchy Národního digitálního archivu České republiky. Seznámili ředitele evropských národních archivů a archivních správ s unikátní koncepcí právě publikovaného Slovníku současné archivní terminologie. Rovněž na zasedání představili doporučení našich odborníků v oblasti klimatizace v archivních depozitářích z hlediska úspor energií, hodnocení legislativních a procesních nástrojů regulujících přístup veřejnosti k archiváliím či probíhající rozsáhlý projekt Dějiny českého (československého) archivnictví / Dějiny archivů. „Snažili jsme se, aby výběr témat co nejlépe odrážel naléhavé problémy archivů. Ty nyní čelí náročné digitalizaci, problémům spojeným se svobodným přístupem k informacím na jedné straně a ochranou osobních údajů na straně druhé, ale i důsledkům energetické krize. Sdílení zkušeností s kolegy ze zahraničí je pro nás velice přínosné a inspirativní,“ uvedl ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Daniel Doležal.

Zasedání EBNA se koná vždy dvakrát ročně v předsednické zemi. Pravidelnými účastníky jsou kromě představitelů z členských zemí také zástupci Mezinárodní archivní rady a Evropské komise.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail