Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Posílení ochrany vnější hranice EU. Evropská komise schválila další operační program v gesci Ministerstva vnitra

Rozvoj Vízového informačního systému a Schengenského informačního systému nebo posílení ochrany schengenské hranice na mezinárodních letištích v České republice. Česko získalo podporu EU i pro poslední operační program v oblasti vnitřních věcí. 

Evropská komise schválila Česku Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky. Česká republika díky programu v gesci Ministerstva vnitra získá přibližně 30 mil. eur, tedy cca 780 mil. Kč na investice do posílení ochrany vnější hranice EU, což v našem případě znamená především ochranu vstupů a výstupů na mezinárodních letištích.

„Chceme, aby byla ochrana celé schengenské hranice funkční. Proto musí každý stát chránit všechna místa, kde lze do schengenu vstupovat. U nás jde o vzdušnou hranici na mezinárodních letištích. Proto prostředky využijeme hlavně na posílení IT systémů a na vybavení pro hraniční kontroly,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu Vilibald Knob.

Podpora je zaměřena na dvě oblasti, a to na ochranu vnějších hranic a na rozvoj společné vízové politiky. V první řadě půjde o investice do rozsáhlých IT systémů v oblasti vnitřních věcí, zejména o Systém vstupu a výstupu, Evropský systém pro cestovní informace a povolení, Schengenský informační systém nebo Vízový informační systém. Další prostředky půjdou na nákup vybavení, které se využívá při kontrole na vnější hranici schengenského prostoru, tedy na mezinárodních letištích, nebo na zvyšování odbornosti policistů chránících vnější hranici.

Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky schválila Evropská komise 27. října 2022. Česko je jednou z prvních zemí, které má schválené všechny tři operační programy v oblasti vnitřních věcí. Plný text operačního programu je k dispozici zde.


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Spolufinancováno EU.jpg

Print  E-mail