Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Evropská agentura eu-LISA udržuje bezpečnost v schengenu už 10 let

Evropská agentura eu-LISA slaví 10 let od svého založení. Při této příležitosti se 13. října v Tallinu uskutečnila výroční konference „10 let digitálního srdce schengenu“, pořádaná ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU. 

Tématem konference byly úspěchy, kterých agentura eu-LISA během svého desetiletého působení dosáhla, a její další směřování. Účastníci také diskutovali o tématech spojených s působností agentury a o současném stavu digitalizace v oblasti správy hranic a migrace.Od roku 2012 hraje agentura eu-LISA zásadní roli při vývoji a provozu rozsáhlých informačních systémů pro zajištění bezpečnosti EU. V nadcházejících letech bude úloha agentury pro odbornou diskusi o pokroku a využívání nových technologií i nadále zásadní,“ řekl Vít Rakušan.

Co se týče vnitřních věcí, zásadní pozornost byla věnována vývoji nové generace Schengenského informačního systému (SIS), jehož zprovoznění představuje jednu z priorit českého předsednictví. Předmětem jednání byly také nové systémy programu interoperability: Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), jejichž spuštění přinese zásadní zlepšení správy hranic a přispěje k větší bezpečnosti v EU. Účastníci se rovněž věnovali budoucím trendům v oblasti migrace a plánované digitalizaci vízového procesu.

V oblasti justice se diskutovalo o spuštění dalšího rozsáhlého IT systému interoperability,  o Evropském informačním systému rejstříků trestů – státní příslušníci třetích zemí (ECRIS-TCN). Tento systém umožňuje rychlou výměnu informací o trestních odsouzeních státních příslušníků třetích zemí v některém z členských států. Spolupráce justičních orgánů bude dále prohloubena systémem e-CODEX, který má propojit vnitrostátní systémy za účelem provádění přeshraničních řízení v občanských a trestních věcech. Má tak umožnit příslušným justičním orgánům, právníkům a občanům rychle a bezpečně zasílat a přijímat dokumenty, právní formuláře, důkazy nebo jiné informace v elektronické podobě.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail