Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Další operační program v gesci Ministerstva vnitra má podporu EU. Pomůže také Ukrajincům prchajícím před válkou

Evropská komise schválila České republice Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a uvolní na něj přibližně 70 milionů eur. Jedná se již o druhý ze tří operačních programů, za jejichž řízení je odpovědné Ministerstvo vnitra. Česká republika patří mezi první členské státy, kterým byly operační programy v oblasti vnitřních věcí schváleny. 

Celková finanční alokace operačního programu AMIF na programové období 2021–2027 je pro Českou republiku přibližně 70 mil. eur, což odpovídá 1,7 mld. Kč. Tyto finanční prostředky podpoří zejména integraci cizinců do české společnosti, a to včetně občanů Ukrajiny pobývajících nyní v ČR. Operační program AMIF je tak dalším z nástrojů, který napomůže k řešení následků současné migrační vlny.

Z peněz Operačního programu AMIF bude mimo jiné realizována výuka českého jazyka, poskytování poradenství a pomoc s řešením životních situací. Další významnou oblastí je podpora návratové politiky, tedy zajištění důstojného odjezdu pro osoby, které již nemají v ČR pobývat. Mezi další podporované aktivity patří zajištění kvalitního informování cizinců o jejich právech a povinnostech, např. prostřednictvím speciálního call centra Ministerstva vnitra, či projekty na obnovu infrastruktury Správy uprchlických zařízení.

Operační program AMIF pomáhá naplnit strategii migrační politiky ČR, která má za cíl zajistit bezpečnost svých občanů a efektivně vynucovat práva v oblasti nelegální migrace a návratové politiky, zabezpečit občanům klidné soužití s cizinci a díky účinné integraci zabránit vzniku negativních sociálních jevů.

Plný text schváleného operačního programu je k dispozici zde.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Spolufinancováno Evropskou unií Barevné RGB.jpg

Print  E-mail