Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Čeští odborníci na kyberkriminalitu předali zkušenosti ukrajinským kolegům

Českou republiku navštívili zástupci odboru kybernetické kriminality Národní policie Ukrajiny. Jejich pobyt byl zaměřen na téma vyhledávání, odhalování, prověřování a vyšetřování trestných činů v oblasti kyberkriminality, které páchají organizované zločinecké skupiny napříč státy a které cílí zejména proti kritické informační infrastruktuře a významným informačním systémům. 

 

Studijní pobyt ukrajinské delegace proběhl v České republice ve dnech 2.–5. srpna 2022 v rámci projektu Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra ČR. Ukrajinší partneři se seznámili s aktuálními trendy v oblasti kybernetické kriminality v ČR a vznikem specializovaného celorepublikového útvaru pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou. Obzvláště ocenili sdílení informací, metod, postupů a prostředků používaných v oblasti zajišťování a analýzy digitálních dat.

Expertní náplň projektu za českou stranu zajistili příslušníci sekce kybernetické kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu. Do projektu byli dále zapojeni zástupci odborných pracovišť Kriminalistického ústavu v Praze, jednání se účastnili i zástupci Ministerstva zahraničních věcí. Čeští a ukrajinští policisté se shodli na nezbytnosti spolupráce v boji s přeshraniční kybernetickou kriminalitou a vyjádřili zájem o prohloubení spolupráce v dalších letech.

Součástí programu byla rovněž prezentace českých firem nabízejících řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, forenzní extrakce dat a prvků umělé inteligence ve vizuálním rozpoznávání.

Projekt byl financován z prostředků Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra ČR, jenž je součástí zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail