Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

10 tisíc právních předpisů na jednom místě. Vyhlášky obcí a krajů jsou už půl roku online

Všechny nově přijaté obecně závazné vyhlášky a nařízení mají obce a kraje povinnost už půl roku zveřejňovat v elektronické sbírce právních předpisů. Nejpilnějšími vkladateli jsou zatím Brno, Praha a Kraj Vysočina. 

 

Od ledna letošního roku, kdy Ministerstvo vnitra spustilo eSbírku právních předpisů územních samospráv, do ní obce a kraje vložily 9 409 právních předpisů. Z toho 7 856 tvoří obecně závazné vyhlášky, zbytek pak různá nařízení. Lidé tak na adrese https://sbirkapp.gov.cz/ mají možnost na jednom místě ihned po zveřejnění zjistit, jaká pravidla v obci platí např. v oblastech nočního klidu nebo třeba u místních poplatků. „Chtěli jsme, aby lidé včas a naprosto přesně věděli, jaké vyhlášky a nařízení v jejich obci platí. To se povedlo. Navíc si myslím, že mít vše přehledně na jednom místě, je plus nejen pro veřejnost, ale i pro obce samotné,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan, který vznik sbírky považuje za jasné posílení právní jistoty občanů. Předpisy lze ve sbírce hledat dle obcí i témat. Lze také nastavit upozornění, aby do e-mailu přišla notifikace vždy, když vybraná obec vyhlásí nový předpis.  

Povinnost zveřejnění online platí pro obce, kraje a některé správní úřady u nově přijatých obecně závazných vyhlášek a nařízení v jejich působnosti, ale také pro právní akty relevantní pro výkon veřejné správy, což se týká např. i Ústavního soudu. Lidé však v eSbírce právních předpisů najdou i další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve sbírce zákonů. Jde např. o předpisy vydávané v oblasti hygieny, veterinární péče nebo ochrany některých chráněných území.

Do tří let navíc musí územní samosprávy do sbírky vložit i všechny své právní předpisy přijaté v přechozích letech. V opačném případě by předpisy přestaly platit. Z necelých 10 tisíc vložených právních předpisů jde ve 21 % o nově vydané a v 79 % o právní předpisy vydané před 1. lednem 2022.
 
Vybrané statistiky:
  • Obcí s největším počtem vkladů je Statutární město Brno (147 vkladů).
  • Mezi kraji vedou Kraj Vysočina se 102 vklady a Hlavní město Praha (141 vkladů).
  • Nejvíc vyhlášek a nařízení do sbírky obce a kraje vložily v lednu (2 232 vkladů).
  • Rekord během jednoho dne padl ve středu 12. ledna 2022 (197 vkladů).
  • První vyhlášku dala do sbírky obec Polště z okresu Jindřichův Hradec 1. ledna 2022 v 17.07 hod.
  • Nejstarší vloženou obecně závaznou vyhláškou je vyhláška města Pecky o určení lokalit pro sjednání cen nájemného za nebytové prostory z 5. září 1990.
  • Nejstarším vloženým právním aktem je Vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“ Radou Národního výboru Hlavního města Prahy z 10. listopadu 1964.


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail