Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zamezit sexuálnímu zneužívání dětí pomůže chystané evropské nařízení, řekl na summitu Vít Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan se dnes, 1. června 2022, účastnil v Bruselu globálního summitu k sexuálnímu zneužívání dětí. Toto téma patří mezi priority nadcházejícího českého předsednictví, ministr proto představil plány České republiky, jak sexuálnímu zneužívaní dětí předcházet. Řadí se mezi ně například práce na novém nařízení, které zajistí jednotná pravidla v online prostředí nebo vytvoření nového centra EU proti pohlavnímu zneužívání dětí. 

 

Sexuální zneužívání dětí se děje po celém světě bez ohledu na hranice, a to fyzicky i v online světě. Odhadem na internetu působí přes 750 000 pachatelů, kteří obchodují s materiály zobrazujícími sexuální zneužívání dětí, resp. je sdílejí, vydírají děti či s nimi navazují pochybné kontakty.

„Chceme proti této nechutné trestné činnosti bojovat, k tomu je ale potřeba komplexní a jednotný přístup všech států EU a dalších zainteresovaných stran. Pro nás to bude jedno z klíčových témat během našeho předsednictví,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

V Evropské unii se proto nyní bude pracovat na znění nového nařízení, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu. Nařízení také nastaví jednotná pravidla pro poskytovatele online služeb. Ti budou mít například povinnosti týkající se odhalování, oznamování, odstraňování nebo blokování obsahu. Dále vznikne nové centrum EU proti pohlavnímu zneužívání dětí jako místo pro sdílení informací a koordinaci činností orgánů členských států EU a poskytovatelů online služeb.

Cílem povinností vyplývajících z návrhu nařízení však rozhodně není represe vůči poskytovatelům, ale zejména prevence této závažné trestné činnosti a spolupráce všech zúčastněných aktérů při jejím postihování. Proto je během českého předsednictví naplánována celá řada expertních jednání. Tématu boje proti sexuálnímu zneužívání dětí bude věnován prostor i v politické debatě na neformálním jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 11. července v Praze.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail