Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Vláda schválila nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Stane se jím Petr Mlejnek

Bývalý analytik Vojenského zpravodajství Petr Mlejnek nastoupí do čela civilní rozvědky 8. července 2022. Současný ředitel Marek Šimandl skončí na vlastní žádost 7. července tohoto roku. S oběma změnami dnes, 1. června 2022, souhlasila na návrh ministra vnitra vláda. 

 

Ministerstvo vnitra dnes předložilo vládě návrh ministra vnitra Víta Rakušana na jmenování nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Součástí návrhu bylo i „odvolání“ Marka Šimandla, který o toto odvolání z funkce ředitele úřadu sám požádal. Vláda s oběma body souhlasila.

„Po zvážení všech důvodů jsem se rozhodl žádosti ředitele Šimandla vyhovět a navrhnout do funkce zkušeného zpravodajce i manažera Petra Mlejnka. Věřím, že svou vysokou profesionální připravenost využije v čele rozvědky ve prospěch České republiky,“ uvedl Vít Rakušan. Marek Šimandl skončí ve funkci 7. července 2022, Petr Mlejnek nastoupí jako ředitel ÚZSI o den později.

Ředitele ÚZSI na základě zákona o zpravodajských službách jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády. „Děkuji panu Šimandlovi za jeho práci. Budu rád, pokud zůstane v bezpečnostních sborech i nadále, a stát tak bude moci využít jeho odbornost a kvalifikaci,“dodal ministr vnitra. Vzhledem k tomu, že se Marek Šimandl rozhodl skončit na vlastní žádost, tedy požádal o odvolání ze služebního místa ředitele ÚZSI, jeho služební poměr dle zákona v takovém případě automaticky nekončí.

Ing. Petr Mlejnek, MBA

Petr Mlejnek má řadu profesních zkušeností ve veřejném i soukromém sektoru. Působil např. v řídicích funkcích na Ministerstvu obrany, kde měl na starosti finanční zabezpečení jednotek včetně jednotek podílejících se na operaci NATO SFOR v Bosně a Hercegovině a NATO KFOR v Kosovu. Jako vedoucí starší důstojník se věnoval vyhledávání a analýze bezpečnostních rizik v ČR a zahraničí v rámci Analytického štábu Vojenského zpravodajství. Byl také viceprezidentem Hospodářské komory AGA pro technickou bezpečnost. Vystudoval Vysokou vojenskou školu, obor ekonomika obrany státu.

Hovoří anglicky a rusky, je držitelem osvědčení NBU pro stupeň utajení tajné. Byl dvakrát vyznamenán medailí NATO, získal medaili za služby v zahraničních operacích SFOR a KFOR, medaili Armády ČR druhého a třetího stupně nebo medaili Armády Slovenské republiky.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail