Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Vláda schválila strategický materiál řešení uprchlické vlny i pozici jejího koordinátora

Ministerstvo vnitra (MV) spolu s dalšími resorty a Strategickou skupinou vypracovalo materiál stanovující strategické priority vlády pro střednědobé a dlouhodobé zvládnutí situace, která v Česku vznikla kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na plnění opatření dohlédne národní koordinátor. Vláda na tuto pozici dočasně jmenovala ministra vnitra Víta Rakušana. 

Pojďme tuto krizi, kterou jsme my ani Ukrajinci nezpůsobili, řešit společně. To je základní motto strategického rámce, který na návrh MV schválila 13. dubna 2022 vláda. Materiál reaguje na situaci, kdy je v Česku cca 300 tisíc lidí, kteří z Ukrajiny utekli před válkou, toto číslo nemusí být končené a nelze odhadnout, jak dlouho bude konflikt trvat. Proto vláda stanovila 13 strategických priorit ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny. Cílem je následující měsíce zvládnout tak, jako jsme zvládli první krizové týdny války. Materiál včetně prezentace najdete v příloze.

„Pomoc obětem války není na úkor našich občanů. Společně můžeme z krize udělat příležitost, kterou dokážeme všichni využít. Nechceme nikomu nic nařizovat, ale naopak vyslechnout názory odborníků a hledat shodu,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Schválený materiál dle něj není dogma, ale živý materiál, který se bude upravovat dle vývoje situace. Strategická východiska vláda podrobí odborné diskusi. Prostor k připomínkám dostanou sociální partneři, kraje, obce, neziskové organizace i opozice.

Mezi prioritami vlády jsou hlavní oblasti, na které je nutné se zaměřit. Jde o oblasti:

 • Koordinace a organizační zajištění
 • Právní status
 • Digitalizace řízení a řešení uprchlické vlny
 • Ubytování a bydlení
 • Zaměstnávání a integrace na trhu práce
 • Školství
 • Sociální oblast
 • Zdravotní zajištění
 • Adaptace a integrace v České republice
 • Vnitřní bezpečnost
 • Evropská a mezinárodní strategie
 • Financování
 • Komunikace.

Strategie zmiňuje tři scénáře vývoje. První pro případ rychlé stabilizace, pokud nepřijde víc než 300 tisíc lidí, druhý počítá s variantou postupné eskalace a příchodu cca půl milionu lidí. Třetí scénář předpokládá extrémní eskalaci, která by znamenala masovou migraci až 1 milionu uprchlíků do Česka. Tento scénář dle vlády není pravděpodobný.

Národní koordinátor

V situaci, kdy končí fáze krizového řízení, které celé řešil Ústřední krizový štáb, vláda zřídila funkci národního koordinátora, který bude koordinovat a řídit opatření ve spolupráci s resorty, kraji i městy.

Národní koordinátor bude přímo podřízený vládě a bude mít vlastní strategický tým včetně koordinátora strategické komunikace a koordinátora pro zajištění finanční podpory z rozpočtu EU.

Na základě rozhodnutí vlády budou tyto funkce dočasně zastávat Vít Rakušan (národní koordinátor), zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma (koordinátor strategické komunikace) a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (koordinátor pro zajištění podpory z rozpočtu EU).Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail