Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace pro obce - zajištění péče o děti vybraných pracovníků - starostů obcí a měst od 16. března 2021

INFORMACE PRO OBCE

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ - STAROSTŮ OBCÍ A MĚST

  • Krizovým opatřením ze dne 26. února 2021, č. 212, vyhlášeným pod č. 112/2021 Sb., v bodě I/1 vláda nařídila s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných institucí (například bezpečnostních sborů, orgánů ochrany veřejného zdraví apod.).

  • Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2021, č. 292, vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. se s účinností ode dne 16. března 2021 mezi vybrané kategorie osob doplňují "starostové obcí".

  • Uvedená změna má za cíl zabezpečit nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou starostové obcí (a měst) tak, aby tyto osoby mohly vykonávat svou funkci a podílet se na zabezpečování ochrany proti šíření nákazy COVID 19.

  • Obdobně se krizové opatření vztahuje na primátory statutárních měst a primátora hlavního města Prahy a dále na starosty městských obvodů a městských částí statutárních měst a na starosty městských částí hlavního města Prahy.

  

  

Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha, 16. března 2021

  

Print  E-mail