Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2019

Dne 13. července 2020 vláda schválila usnesením č. 730 materiál Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020. 

Všechny tři dokumenty naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx.

Print  E-mail