Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Upozornění pro zaměstnance MV

Upozornění pro státní zaměstnance a zaměstnance Ministerstva vnitra (dále jen „zaměstnanci“): 

Dne 16. března 2020 se na pracoviště dostaví pouze představení a vedoucí zaměstnanci (dále jen „vedoucí zaměstnanci“) a ti zaměstnanci, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytně nutná pro chod útvaru, resp. ministerstva. Ostatní zaměstnanci kontaktují bezodkladně své vedoucí zaměstnance, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, kteří je seznámí s přijatými opatřeními a vyrozumí o dalším postupu. To neplatí v případě, byli-li již zaměstnanci instruováni svými představenými.
 
Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra 

Print  E-mail