Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze

Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA (SC on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA) se uskutečnilo po třech letech opět v Praze na Ministerstvu vnitra ČR. 

V pátek 20. října 2017 se konalo Odborné sympózium psychologie krizí, katastrof a traumatu, určené pro experty v oblasti psychologie mimořádných událostí z ČR a dalších zemí. Akce se účastnilo okolo 65 odborníků, zejména psychologů a interventů z řad policie, hasičů, armády, ale i z neziskových organizací a rezortu zdravotnictví. Ze zahraničních hostů byli zastoupeni kolegové ze 17 zemí – Andora, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie.

Mezi hlavními tematickými okruhy sympózia byly: (1) systémy krizové intervence a psychosociální pomoci u uniformovaných složek; (2) řešení psychosociálních následků u obětí posledních teroristických útoků v Evropě a rozsáhlých přírodních katastrof; (3) psychologické aspekty radikalizacea (4) zvláště zranitelné skupiny osob při katastrofách (včetně lidí s disabilitou, pozůstalých a dětí).

Akce se konala v rámci evropského semestru, hostitelem bylo Ministerstvo vnitra ČR s organizační podporou Unie psychologických asociací ČR a pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Českomoravské psychologické společnosti.

Po sympóziu následovalo společné jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA, které končilo v sobotu 21. října 2017. Na programu bylo mj. jednání se zástupci asociace obětí terorismu V-Europe, výměna informací z řešení posledních katastrof v jednotlivých zemích, příprava standardů pro jednotlivé stupně univerzitního vzdělávání v nové specializaci psychologie katastrof, výměna informací, které se týkají tvorby vodítek pro psychologickou práci s davem, s lidmi při ukrytí či evakuaci či výměna informací o evropských projektech v oblasti psychologie katastrof. Zástupce za ČR seznámil přítomné s instruktážním videofilmem, který vznikl ve spolupráci projektu EUNAD IP a Policejního prezídia ČR a zaměřuje se na zlepšení práce policistů s obětí se speciálními komunikačními potřebami.

Příští schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu proběhne v prvním pololetí 2018 ve Velké Británii.


PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
zástupce SC EFPA, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, MV ČR

Photos and Presentations:

Links to new window

203U0004

203U0004 

View larger image

203U0010

203U0010 

View larger image

203U0022

203U0022 

View larger image

203U0054

203U0054 

View larger image

203U0063

203U0063 

View larger image

203U0080

203U0080 

View larger image

203U0090

203U0090 

View larger image

203U0096

203U0096 

View larger image

203U0103

203U0103 

View larger image

203U0117

203U0117 

View larger image

203U0122

203U0122 

View larger image

203U0136

203U0136 

View larger image

203U0141

203U0141 

View larger image

Print  E-mail