Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zpráva z konference ESTSS v Odense

The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference

“Child Maltreatment Across the Lifespan“

Ve dnech 2. až 4. června 2017 se v dánském Odense konala 15. evropská konference pro studium traumatického stresu, s podtitulem „Špatné zacházení s dětmi v průběhu života“.

http://estss2017.eu/

Kromě hlavních přednášejících v předem daných panelech se nabízely semináře a workshopy rozdělené do sedmi hlavních oblastí, vše ve studentsky živém prostředí University jižního Dánska. Mezi nabídky patřilo i množství pre-workshopů v předchozím dni a také možnost navštívit centrum pro děti zasažené násilím  Bornehus Syd v Odense https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/bornehuse/find-dit-bornehus/bornehus-syd.

Účastníci si mohli vybrat z panelů zaměřených na trauma spojené s pracovním procesem, problematiku spojenou s uprchlictvím, s posttraumatickou stresovou reakcí, s léčbou traumatu, špatné zacházení s dětmi, léčbu traumatu u dětí a na trauma v globálním pohledu – včetně válek, teroru a problematiky veteránů.

V průběhu konference byl prezentován i projekt EUNAD – IP http://eunad-info.eu/home.html , na kterém se podílí Ministerstvo vnitra ČR spolu s Filozofickou fakultou UK a proběhlo také pracovní setkání všech zainteresovaných organizací.

Získané poznatky budou předány psychologům IZS a členům peer support skupin jednotlivých složek a také členům Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS http://psychologieprokrize.cz/

Mgr. Michaela Kvasničková
psycholožka odboru personálního MV ČR

Print  E-mail