Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

Po schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu podané na zastupitelském úřadě ČR, potřebujete pro vstup do ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR).

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec zastupitelskému úřadu, a to pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s volným přístupem na trh práce je cestovní zdravotní pojištění vyžadováno na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se nestávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.

Toto vízum se uděluje z moci úřední, a to v nejkratší možné lhůtě.

Vízum je vydáváno s platností na 6 měsíců, ale pro pobyt v maximální délce 60 dnů, jejichž běh se počítá ode dne vstupu na území ČR. Po přicestování na území ČR je nutno se do 3 pracovních dnů dostavit na pracoviště MV ČR k následným úkonům.


Odbor azylové a migrační politiky, 10. listopadu 2021

Print  E-mail