Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hlasování ve volbách

Cizinci mohou v České republice hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí (případně též v místním referendu) a ve volbách do Evropského parlamentu.
 

Volby do zastupitelstev obcí

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má také státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
 
Takováto mezinárodní úmluva existuje zatím jediná a je jí Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, která nabyla účinnosti k 1. květnu 2004 (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.). Právo volit do zastupitelstva obce na území České republiky mají tudíž pouze státní občané jiných členských států EU za předpokladu, že splňují podmínku věku, trvalého pobytu a požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu (§ 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí).
 

Volby do Evropského parlamentu

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), má právo volit na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu i občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
 
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (doc, 27 kB).
 
Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí projeví svou vůli hlasovat
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (doc, 27 kB).
 
Podrobné informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky jsou k nalezení zde.
 
 

Více informací o volbách najdete na stránkách odboru všeobecné správy, oddělení voleb, do jehož kompetence tato problematika spadá.

Print  E-mail