Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu

English English

Žádost o prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu se podává na pracovišti MV ČR na příslušném tiskopisu žádosti.

Občané EU nebo jejich rodinní příslušníci, kteří jsou držiteli průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu, musí žádost o prodloužení doby platnosti tohoto průkazu podat nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení jeho platnosti. Rodinní příslušníci občana EU, kteří jsou držiteli pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu, jsou o prodloužení doby platnosti povinni požádat před skončením jejich platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen požádat o prodloužení doby platnosti do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není žádost podána v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu posouzeno jako přestupek a může mu být udělena pokuta.

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu vydaného občanovi EU je třeba doložit:

K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty nebo průkazu o povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník občana EU podle § 15a  odst. 1a 2 zákona č. 326/1999 Sb. povinen doložit:

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu je rodinný příslušník občana EU podle §15a odst. 3 zákony č. 326/1999 Sb. povinen doložit:

Pokud jde o rodinné příslušníky občanů EU, tedy o občany třetích zemí, bude jim vydán doklad obsahující biometrické prvky. Tito cizinci jsou tedy povinni dostavit se na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání tohoto dokladu a následně ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, k převzetí dokladu. V případě nesplnění některé z této povinností bude řízení o žádosti cizince zastaveno.

Žádost může za cizince podat i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Prodloužení doby platnosti průkazu je obvykle provedeno na počkání. V případě, že žádost nepodá cizinec osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový průkaz o povolení k pobytu, bude vyzván, aby se dostavil k jeho převzetí osobně, resp. v případě občana třetí země bude cizince vyzván k sejmutí biometrických údajů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

Print  E-mail