Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Soutěž: Hledání jedinečnosti 2. část

Ocenění Parádní web získalo celkem pět obcí, a to Cenu veřejnosti Čížkov, Cenu redakce a OTPR Dvůr Králové (viz text Parádní web: Hledání originality), Cenu poroty Bělov, Klášterec nad Ohří a Most. V článku Soutěž: Hledání jedinečnosti jsme přinesli hodnocení některých porotců. Nyní si můžete přečíst postřehy porotců sledujících kritérium Informace o veřejné správě a elektronické služby.
 
Václav Sýkora: Obecně lze říci, že všechny hodnocené stránky jsou na dobré úrovni a obce poskytují občanům informace o úřadě, o vykonávaných agendách a o životě v obci. Poskytování elektronických služeb je závislé na typu obce, takže v souhrnu lze říci, že obce s rozšířenou působností jich nabízejí nejvíce. U obcí typu I je pak vidět, že jsou zaměřeny zejména na samosprávu (přirozeně) a elektronické služby nejsou ve velké míře používány, i když povinný standard jich splňuje většina (e-podatelna, datové schránky). U některých menších obcí chybí formuláře, ale to se dá jistě pochopit – úřad nemá aparát zaměstnanců a pro občana je úřad v malé obci blízko, záležitosti si spíše vyřídí osobně. Z obcí s rozšířenou působností jsem nejlépe hodnotil statutární město Most. Stránky jsou spravovány profesionálně, jejich informační hodnota je na velmi slušné úrovni a občan na nich nalezne potřebné informace. Dobrým způsobem popisují návody na řešení životních situací, poskytují moderovanou diskusi i formuláře pro vyplnění žádostí. Ocenil bych více on-line formulářů, ale oproti jiným hodnoceným obcím zde existuje pro začátek dobrý základ – oceňuji on-line formulář pro objednání služby pojízdného úřadu, nabídku investičních příležitostí. Úřad má zaveden elektronický systém objednání návštěvy na úřadě na úseku správních činností, elektronický katalog sociálních služeb. Velmi oceňuji elektronizaci zadávání veřejných zakázek a využívání elektronických aukcí. Zajímavé jsou elektronické kroniky a pamětní knihy. Škoda, že jsem nenalezl audiovizuální přenos ze zasedání zastupitelstva. Patrně je tato situace dána nejasným legislativním prostředím, ale některé obce se s tímto problémem již naučily bojovat. Nejde však o výtku jen městu Most, kromě zvukového záznamu u města Dvůr Králové nad Labem či videozáznamu u České Lípy jsem záznamy ze zasedání zastupitelstev nenašel nikde (pokud jsou snad u některé obce skryty, pak je to takovým důkladným způsobem, že ve svém důsledku pro občana neexistují). Oceňuji pěknou a střídmou grafiku – dle mého soudu má být grafika obecních stránek jednoduchá, zbavená rušivých efektů – jednoznačně dávám přednost snadno nalezeným informacím. Z obcí s pověřeným obecním úřadem nejlépe hodnotím Klášterec nad Ohří. Stránky jsou přehledné, velmi snadno na nich uživatel najde informace o úřadu i o vykonávaných agendách. Obsahují informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, náplně činností odborů úřadu i velmi slušnou nabídku formulářů, u rybářských lístků dokonce v němčině. Oceňuji elektronickou podobu obecní kroniky. Z obcí I jsem nejlépe ohodnotil obec Novosedlice. Stránky jednoznačně svou úrovní převyšují ostatní hodnocené obce ve své kategorii – profesionální střídmá grafika, vysoká informační úroveň. Občan se dozví základní informace o obecním úřadu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, nalezne vzory formulářů, organizační strukturu úřadu, přehled vykonávaných činností, formulář pro elektronické podání, rozpočty obce, zápisy zastupitelstva, obecní zpravodaj a další dokumenty obce.
 
Kamil Válek: V kategorii Obce je vidět obrovská snaha zveřejňovat maximum informací. Informace o úřadu se zpravidla překrývají s informacemi o samosprávě (zastupitelstvo), což samozřejmě u malých obcí není problém. Elektronické služby jsou poskytovány minimálně, nejčastější chybou je zaměňování on-line formuláře za elektronickou podatelnu dle zákona. Obce minimálně využívají volně dostupných služeb jako například mapové servery nebo data ze serverů státní správy. U obce Bělov se mi líbil přehledný design a celkově je zde vidět snaha o dosažení maximální přehlednosti poskytovaných informací. Informace na některých stránkách, například O obci, jsou dokonce prezentovány ve dvou nebo třísloupcové sazbě což není pro weby obcí typické. Tato sazba se používá hlavně v tištěných médiích. Je nutné vyzdvihnout preciznost zpracování webu. Dle mého názoru představuje obrovskou přidanou hodnotu Kronika obce převedená do elektronické podoby. Kvalita elektronické podoby i technické provedení je téměř dokonalé – k úplné dokonalosti postrádám možnost prohlédnutí jednoho ročníku ve formátu PDF opatřeného elektronickým podpisem pracovníka, který skenování prováděl. Co se týká kategorie Obce s přenesenou působností, elektronickou podatelnu nelze považovat za nadstandardní službu pro občana. Je to pouze další komunikační kanál, který je zanedbáván. Obce mají web rozdělený striktněji na informace o městě jako sídle, informace o úřadě a jím vykonávaných agendách, informace o samosprávě (rada a zastupitelstvo města)… Statické informace jasně dominují nad informacemi dynamicky generovanými z interních databází měst. U Klášterce nad Ohří oceňuji on-line psí útulek, což je velmi milá služba pro občany, kteří mají zájem pořídit si a postarat se o psa z útulku. Je škoda, že u každého inzerátu není link na jeho on-line rezervaci nebo on-line zaslání dotazu na konkrétního psa. Ke kategorii Obce s rozšířenou působností bych uvedl, že s větším počtem odpovědných pracovníků za tvorbu i obsah webu roste množství poskytovaných informací a služeb. Snahou větších měst je generovat obsah stránek z interních informačních systémů, respektive data z webu vkládat do svých interních informačních systémů. Ne vždy se to však daří. Webové prezentace jsou neustále vnímány jako nejrychlejší a nejlevnější způsob předání informace. V interních systémech měst a obcí se však skrývá množství „zajímavých“ informací, jejichž dolování bohužel zatím zvládají pouze některé krajské úřady. Města se však velmi rychle učí tyto informace dolovat a zveřejňovat svým občanům. U České Lípy bych upozornil zejména na videozáznamy z jednání ze zastupitelstva. Ne každý občan má možnost osobně se dostavit na jednání Zastupitelstva města. Proto se domnívám, že je tato služba zcela určitě vítána a přispívá k vyšší informovanosti občanů. Nejsem si však jistý, jak se kolegové z České Lípy vypořádali se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 

Hodnocení porotců

Kamil Válek: Obce – 1. Hodslavice, 2. Bělov, 3. Libina, 4. Jindřichovice, 5. Neplachovice, 6. Černá v Pošumaví, 7. Dolní Třebonín, 8. Čížkov, 9. Telnice, 10. Novosedlice, 11. Lukavice, 12. Vikýřovice. Obce s přenesenou působností – 1. Klášterec nad Ohří, 2. Heřmanův Městec, 3. Česká Skalice, 4. Hrádek nad Nisou, 5. Duchcov, 6. Kopidlno. Obce s rozšířenou působností – 1. Most, 2. Česká Lípa, 3. Kroměříž, 4. Bílovec, 5. Dvůr Králové.
 
Václav Sýkora: Obce – 1. Novosedlice, 2. Vikýřovice, 3. Lukavice, 4. Libina, 5. Černá v Pošumaví, 6. Hodslavice, 7. Bělov, 8. Jindřichovice, 9. Čížkov, 10. Telnice, 11. Neplachovice, 12. Dolní Třebonín. Obce s přenesenou působností – 1. Klášterec nad Ohří, 2. Hrádek nad Nisou, 3. Duchcov , 4. Česká Skalice, 5. Heřmanův Městec, 6. Kopidlno. Obce s rozšířenou působností – 1. Most, 2. Dvůr Králové, 3. Kroměříž, 4. Bílovec, 5. Česká Lípa.
 
Radek Pavlíček: Obce – 1. Dolní Třebonín, 2. Novosedlice, 3. Vikýřovice, 4. Libina, 5. Bělov, 6. Čížkov, 7. Černá v Pošumaví, 8. Neplachovice, 9. Jindřichovice, 10. Telnice, 11. Hodslavice, 12. Lukavice. Obce s přenesenou působností – 1. Kopidlno, 2. Česká Skalice, 3. Duchcov, 4. Heřmanův Městec , 5. Klášterec nad Ohří, 6. Hrádek nad Nisou. Obce s rozšířenou působností – 1. Most, 2. Bílovec, 3. Česká Lípa, 4. Dvůr Králové, 5. Kroměříž.
 
Jakub Ferschmann: Obce – 1. Dolní Třebonín, 2. Novosedlice, 3. Vikýřovice, 4. Libina, 5. Bělov, 6. Neplachovice, 7. Čížkov, 8. Hodslavice, 9. Lukavice, 10. Telnice, 11. Černá v Pošumaví, 12. Jindřichovice. Obce s přenesenou působností – 1. Duchcov, 2. Česká Skalice, 3. Kopidlno, 4. Heřmanův Městec, 5. Klášterec nad Ohří, 6. Hrádek nad Nisou. Obce s rozšířenou působností – 1. Bílovec, 2. Most, 3. Česká Lípa, 4. Kroměříž, 5. Dvůr Králové.
 
Karel Ferschmann: Obce – 1. Novosedlice, 2. Neplachovice, 3. Libina, 4. Bělov, 5. Vikýřovice, 6. Jindřichovice, 7. Čížkov, 8. Hodslavice, 9. Lukavice, 10. Telnice, 11. Černá v Pošumaví, 12. Dolní Trebonín. Obce s přenesenou působností – 1. Klášterec nad Ohří, 2. Heřmanův Městec, 3. Česká Skalice, 4. Kopidlno, 5. Duchcov, 6. Hrádek nad Nisou. Obce s rozšířenou působností – 1. Bílovec, 2. Most, 3. Dvůr Králové, 4. Česká Lípa, 5. Kroměříž.
 
Zdeněk Čížek: Obce – 1. Telnice, 2. Bělov, 3. Čížkov, 4. Vikýřovice, 5. Libina, 6. Hodslavice, 7. Lukavice, 8. Novosedlice, 9. Černá v Pošumaví, 10. Dolní Třebonín, 11. Jindřichovice, 12. Neplachovice. Obce s přenesenou působností – 1. Duchcov, 2. Hrádek nad Nisou, 3. Kopidlno, 4. Klášterec nad Ohří, 5. Česká Skalice, 6. Heřmanův Městec. Obce s rozšířenou působností – 1. Dvůr Králové, 2. Kroměříž, 3. Most, 4. Česká Lípa, 5. Bílovec.
 
Evžen Vaněk: Obce – 1. Bělov, 2. Černá v Pošumaví, 3. Vikýřovice, 4. Neplachovice, 5. Novosedlice, 6. Libina, 7. Hodslavice, 8. Čížkov, 9. Telnice, 10. Lukavice, 11. Dolní Třebonín, 12. Jindřichovice. Obce s přenesenou působností – 1. Hrádek nad Nisou, 2. Česká Skalice, 3. Klášterec nad Ohří, 4. Duchcov, 5. Heřmanův Městec, 6. Kopidlno. Obce s rozšířenou působností – 1. Kroměříž, 2. Česká Lípa, 3. Bílovec, 4. Most, 5. Dvůr Králové.
 
Michal Kuchta: Obce – 1. Čížkov, 2. Telnice, 3. Černá v Pošumaví, 4. Vikýřovice, 5. Bělov, 6. Novosedlice, 7. Neplachovice, 8. Hodslavice, 9. Dolní Třebonín, 10. Libina, 11. Lukavice, 12. Jindřichovice. Obce s přenesenou působností – 1. Klášterec nad Ohří, 2. Hrádek nad Nisou, 3. Duchcov, 4. Česká Skalice, 5. Heřmanův Městec, 6. Kopidlno. Obce s rozšířenou působností – 1. Dvůr Králové, 2. Česká Lípa, 3. Most, 4. Kroměříž, 5. Bílovec.

Print  E-mail