Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Aktualizace k rozpočtu projektových žádostí v rámci 1. výzvy EIF 2012

Pro upřesnění uvádíme, v návaznosti na téma diskutované na informační schůzce, že položka účetní může být v rozpočtu projektu zařazena do podkapitoly F. Subdodavatelské smlouvy (v případě, že se nejedná o stálého zaměstnance organizace). Z nejnovějších pravidel vydaných EK vyplývá, že je možné náklady na podpůrný administrativní personál řadit do přímých nákladů. Zároveň však upozorňujeme, že náklady související s celkovým řízením projektu mohou být vykazovány pouze v rámci položky A. Personální náklady.

Print  E-mail