Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zastavení řízení

 

English English

Zastavení řízení je ukončením řízení bez věcného projednání žádosti, které se činí usnesením. Řízení se zastaví, jakmile se MV ČR o důvodu pro zastavení řízení dozví a má k němu podklady, aniž by provádělo další dokazování a shromažďování podkladů.

Důvod k zastavení řízení se může vyskytnout jak na začátku řízení, v jeho průběhu, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí ve věci.

Zákonné důvody vedoucí k zastavení řízení o žádosti o povolení k pobytu jsou:

  • speciální v § 169 odst. 8 zákona o pobytu cizinců,
  • obecné v v § 66 odst. 1 správního řádu.
     

Zastavení řízení v praxi znamená např. zamítnutí vaší žádosti o povolení k pobytu nebo o jeho prodloužení.

  

Print  E-mail