Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Přerušení řízení

English English

Pokud jsou v průběhu řízení zjištěny skutečnosti, které jsou důvodem přerušení řízení, MV ČR řízení přeruší usnesením.

Důvody přerušení řízení jsou upraveny v § 64 správního řádu a z hlediska řízení o povolení k pobytu jde zejména o přerušení z důvodu:

  • odstraňování vad žádosti,
  • probíhajícího řízení o předběžné otázce,
  • žádosti samotného žadatele.
     

Po odpadnutí překážek vedoucích k přerušení řízení MV ČR vyrozumí písemně žadatele o pokračování v řízení.

Je-li v usnesení o přerušení řízení stanovena lhůta určená k provedení úkonu, může na žádost účastníka řízení správní orgán tuto lhůtu usnesením přiměřeně prodloužit.

Po dobu přerušení řízení jsou činěny pouze úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení.

Lhůty pro vydání rozhodnutí přestávají běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů přerušení řízení a neskončí dříve než 15 dní ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. července 2018

Print  E-mail