Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

Předseda

 • Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN, ministr vnitra
   

Výkonný místopředseda

 • PhDr. Jan PAĎOUREK, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
   

Tajemnice

 • Ing. Helena LINHARTOVÁ, Ministerstvo vnitra
  odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
  e-mail: helena.linhartova@mvcr.cz

  

Členové

Mgr. Nina ADAMCOVÁ Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
e-mail: n.adamcova@nukib.cz
Ing. Eva BALHAROVÁ Ministerstvo financí
odbor 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví

eva.balharova@mfcr.cz

JUDr. Michal BARBOŘÍK 

Ministerstvo vnitra
ředitel odboru prevence kriminality
e-mail: michal.barborik@mvcr.cz

Mgr. Kateřina BĚLOHLÁVKOVÁ

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
vedoucí oddělení projektů prevence kriminality
e-mail: katerina.belohlavkova@mvcr.cz

pplk. Mgr. Natálie BOUŠKOVÁ Generální inspekce bezpečnostních sborů
vedoucí oddělení vnějších vztahů a legislativy
e-mail: prevence@gibs.cz
Mgr. Daniel FRIČ Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
e-mail: fric.daniel@vlada.cz

Mgr. Jaroslav DOSKOČIL

Ministerstvo obrany
sekce státního tajemníka
oddělení kontroly služebních a pracovních vztahů
e-mail: doskocij@army.cz

Mgr. Petr FOREJT

Ministerstvo spravedlnosti
odbor legislativní
vedoucí oddělení trestně právní legislativy
e-mail: pforejt@msp.justice.cz

Mgr. Lucie FUKOVÁ

Úřad vlády České republiky
vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti
e-mail: fukova.lucie@vlada.cz

Mgr. Jana HAVLÍKOVÁ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor základního vzdělávání a mládeže
oddělení základního vzdělávání
e-mail: jana.havlikova@msmt.cz  

Mgr. Eva HEISSLEROVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
oddělení koncepce financování sociálních služeb
e-mail: eva.heisslerova@mpsv.cz

plk. PhDr. Pavel HORÁK, PhD. Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky
odbor výkonu vazby a trestu
ředitel

phorak@grvs.justice.cz

Ing. Milan KLADNÍČEK, MBA, DBA Svaz měst a obcí České republiky
e-mail: milankladnicek@zlin.eu
plk. Mgr. Petr KOUTNÝ Policejní prezidium České republiky
ředitel Služby pořádkové policie
e-mail: petr.koutny@pcr.cz
plk. Mgr. Vladimír LUKÁŠEK

Policejní prezidium České republiky
ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování
e-mail: vladimir.lukasek@pcr.cz

PhDr. Andrea MATOUŠKOVÁ

Probační a mediační služba
ředitelka
e-mail: amatouskova@pms.justice.cz

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Policejní prezidium České republiky
Kancelář policejního prezidenta
odbor prevence
e-mail: zuzana.pidrmanova@pcr.cz

Mgr. Martina RICHTROVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor rodinné politiky a ochrany práva dětí
e-mail: martina.richtrova@mpsv.cz

PhDr. Miroslav SCHEINOST

Institut pro kriminologii a sociální prevenci
ředitel
e-mail: mscheinost@iksp.justice.cz

 Mgr. Helena ŠENKOVÁ

Nejvyšší státní zastupitelství
kabinet nejvyššího státního zástupce
e-mail: hsenkova@nsz.brn.justice.cz

Mgr. Radek ŠUBRT

Ministerstvo vnitra
ředitel odboru bezpečnostní politiky
e-mail: radek.subrt@mvcr.cz 

Ing. Bc. Pavel TUČEK Asociace krajů České republiky
Krajský úřad Olomouckého kraje
e-mail: p.tucek@olkraj.cz

Ing. Štěpánka TYBURCOVÁ

Ministerstvo zdravotnictví
odbor zdravotních služeb
e-mail: Stepanka.Tyburcova@mzcr.cz

Mgr. Zuzana URSOVÁ

Soudcovská unie České republiky
Krajský soud v Hradci Králové
e-mail: zursova@ksoud.hrk.justice.cz

JUDr. Jiří VORÁLEK Ministerstvo spravedlnosti
Sekce boje proti korupci, odbor milostí a inspekce, oddělení inspekce
e-mail: jvoralek@msp.justice.cz
Mgr. Aleš ZIEGLER Ministerstvo pro místní rozvoj 
odbor pro sociální začleňování (Agentura)
e-mail: ales.ziegler@mmr.gov.cz

  

Print  E-mail