Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Tiskopisy a vzory

  • Obecné
  • Dlouhodobé vízum
  • Zaměstnanecká karta
  • Modrá karta
  • Povolení k dlouhodobému pobytu (včetně karet vnitropodnikově převedených zaměstnanců)
  • Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků
  • Trvalý pobyt
  • Ostatní

Obecné

English English

Obecné

Ve smyslu § 182 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra níže zveřejňuje vzory tiskopisů žádostí o pobytová oprávnění.

Není-li žádost o vydání oprávnění k pobytu na území nebo žádost o prodloužení takového oprávnění podána na úředním tiskopisu žádosti, je nepřijatelnou a řízení o ní není zahájeno. Současně platí, že není-li oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnání učiněno na úředním tiskopisu, pohlíží se na něj, jako by nebylo učiněno.

  

Dlouhodobé vízum

English English

Dlouhodobé vízum

Tiskopis žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum):

Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza nebo doby pobytu na toto vízum se podává na stejném tiskopisu jako žádost o udělení dlouhodobého víza. Není-li žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum podána na úředním tiskopise, je nepřijatelná a řízení o ní není zahájeno.

  

Zaměstnanecká karta

English English

Zaměstnanecká karta

Tiskopis žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty (předchozí typ formuláře bude možné použít do vyčerpání zásob):

Tiskopis oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení, o zaměstnávání na další pracovní pozici u stejného nebo jiného zaměstnavatele (použitelné od 31. 7. 2019):

* Tiskopis lze elektronicky vyplnit a podepsat. Navíc je k němu připojen i vzor prohlášení zaměstnavatele, že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.
 

Ostatní formuláře:

  

Modrá karta

Povolení k dlouhodobému pobytu (včetně karet vnitropodnikově převedených zaměstnanců)

Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků

English English

Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Do 31. prosince 2021 lze pro podání žádosti o osvědčení o registraci, vydání povolení k přechodnému pobytu, prodloužení platnosti pobytové karty (průkazu o povolení k pobytu) použít starého tiskopisu (pdf, 819 kB).

  

Trvalý pobyt

English English

Trvalý pobyt

Do 31. prosince 2021 bude možno pro žádost o vydání povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka používat také starý tiskopis žádosti (pdf, 819 kB)

  

Ostatní

Print  E-mail