Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Platnost víza a délka pobytu

Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje na konkrétní dobu pobytu odpovídající požadovanému účelu pobytu a platnosti předložených dokladů, nejvýše však na dobu 1 roku. Vízový štítek obsahuje vždy dva údaje: platnost víza a povolenou dobu pobytu.

Platností víza (ve vízovém štítku uveden údaj "od-do") se rozumí období, ve kterém držitel víza může uskutečnit povolený pobyt (standardně se stanovuje na dobu 1 roku). Vedle toho dobou povoleného pobytu (ve vízovém štítku údaj "Délka pobytu …… dnů") se rozumí počet dnů, během nichž může držitel tohoto víza pobývat na území.

Počátek platnosti víza je ve většině případů stanovován nejdříve ode dne vyznačení víza zastupitelským úřadem.

Ve vízovém štítku vyznačená „délka pobytu“ počíná běžet dnem vstupu cizince na území České republiky. Tato zásada platí bez ohledu na to, zda cizinec přicestuje přímo do České republiky nebo nejprve vstoupí na území jiného schengenského státu.

Platnost víza a dobu pobytu na území ČR, která je kratší než 1 rok, lze opakovaně prodloužit, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku.

  

Print  E-mail