Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hlášení změn

English English

Změna cestovního dokladu

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změnu cestovního dokladu do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Změnu cestovního dokladu cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu Formuláře pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

  • nový cestovní doklad,
  • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
     

V případě cizince s vízovým štítkem vyznačeným v původním cestovním dokladu nebo s vydaným průkazem o povolení k pobytu (tj. vyznačeným formou pobytového štítku v původním cestovním dokladu nebo jako samostatný doklad), může tuto změnu nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Jde-li o cizince, kterému byl vízový štítek vyznačen v původním cestovním dokladu, vyznačí se nový vízový štítek do nového cestovního dokladu cizince. K provedení tohoto úkonu je však vyžadována osobní přítomnost cizince.

Cizinci, s vydaným průkazem o povolení k pobytu vyznačeným ve formě pobytového štítku v původním cestovním dokladu bude vydán nový biometrický průkaz, a cizinec se proto musí osobně dostavit k pořízení biometrických údajů.

Pokud cizinec změnu ohlásil na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů, bude cizinec vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván. Při vyzvednutí nového biometrického průkazu cizinec v tomto případě nic neplatí.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta. Mezi důvody na vůli cizince nezávislé patří například nutnost vycestovat pro nový cestovní doklad mimo území ČR.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. dubna 2021

Print  E-mail