Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR

  1. Odjezd cizince s povolením k pobytu
  2. Možnosti zrušení a ukončení pobytu
  3. Výjezdní příkaz

English English

Odjezd cizince s povolením k pobytu

Nejpozději 3 dny před ukončením pobytu v ČR jste povinen odevzdat doklad vydaný podle zákona o pobytu cizinců (tj. průkaz o povolení k pobytu). Doklad jste povinen odevzdat na pracovišti MV ČR. Tato povinnost se na Vás nevztahuje, pokud Vám bylo uděleno vízum nebo vydán cestovní průkaz totožnosti za účelem vycestování z území ČR.

Uvedenou povinnost může rovněž splnit zasláním dokladu na adresu pracoviště MV ČR příslušného podle místa hlášeného pobytu (bydliště) na území ČR. V takovém případě je potřebné doklady zaslat jako doporučenou zásilku nebo cenné psaní.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

Print  E-mail