Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Občanství ČR

 

English English

Cizinci s povoleným trvalým pobytem na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Podmínky pro udělení státního občanství jsou stanoveny zákonem č. 186/2013 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o udělení státního občanství České republiky mohou podat i osoby bez státního občanství, které trvale žijí v České republice.

Problematikou státního občanství se zabývá Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství a matrik MV ČR, jejž naleznete na adrese Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 a můžete jej kontaktovat na:

obcanmat@mvcr.cz
posta@mvcr.cz

tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství a matrik)

Více informací o občanství ČR naleznete též na webových stránkách odboru.

Informace k novému zákonu o státním občanství najdete zde.

Informace ke zkoušce z češtiny pro udělení státního občanství naleznete zde.

  

Print  E-mail