Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace pro cizince

I N F O R M A C E   P R O   C I Z I N C E

English English version

UA_iko.jpg Informace pro občany Ukrajiny

ZÁKLADNÍ INFORMACE
DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CIZINECKÉ AGENDY
-
PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ - provoz pracovišť OAMP MV
AKTUALITY
 • POZOR ZMĚNA
  Online registrace k prodloužení dočasné ochrany bude spuštěna 8. ledna 2024 v odpoledních hodinách.
  Aktuální informace zveřejňujeme průběžně zde a na facebookové stránce Naši Ukrajinci.

  УВАГА ЗМІНА
  онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту розпочнеться 8 січня 2024 року у другій половині дня.
  Актуальна інформація буде публікуватися тут та на сторінці Naši Ukrajinci у Facebook.
   

 • V pondělí 8. ledna 2024 po 10.00 dojde ke spuštění online registrace k prodloužení dočasné ochrany na Informačním portálu pro cizince. Před samotnou registrací věnujte pozornost přehlednému návodu, který bude zveřejněn v sekci Přehledné návody. Aktuální informace budou zveřejňovány zde a na facebookové stránce Naši Ukrajinci.
  Z důvodu online registrace k prodloužení dočasné ochrany probíhající na Informačním portálu pro cizince se některé části portálu dočasně mohou zobrazovat dvojjazyčně (česky a ukrajinsky).

  У понеділок 8 січня 2024 року після 10:00 розпочнеться онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту а Інформаційному порталі для іноземців. Перш ніж розпочати реєстрацією зверніть увагу на покрокову інструкцію, яка буде розміщена в розділі Чіткі інструкції. Актуальна інформація буде опублікована тут та на сторінці Naši Ukrajinci у Facebook.
   

 • Informace o chystaném prodloužení dočasné ochrany a víz strpění vydaných v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině naleznete v sekci Novinky.
  Zákon, který toto upravuje, je stále v legislativním procesu. Do doby, než bude schválen, může dojít k dílčím změnám. Aktuální informace budeme postupně zveřejňovat. Sledujte Informační portál pro cizince nebo Facebook Naši Ukrajinci.

  Інформацію про майбутнє продовження терміну дії віз тимчасового захисту та віз толерантності, виданих у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, можна знайти у розділі "Новини".
  Закон, що регулює це питання, ще перебуває у процесі розгляду. Він може зазнати часткових змін перш ніж буде схвалений. Ми будемо поступово публікувати актуальну інформацію. Слідкуйте за новинами на Інформаційному порталі для іноземців або на сторінці "Naši Ukrajinci" у Facebook.
   

 • KONEC PRODLOUŽENÍ VÍZ DOČASNÉ OCHRANY VYDANÝCH DO KONCE ROKU 2022
  Dne 30. září 2023 vypršela možnost prodloužit dočasnou ochranu, která byla vydána do konce roku 2022. Prodloužení víz dočasné ochrany se týkalo pouze osob, které měly vydáno vízum s platností do 31. března 2023. Pokud máte na vízovém štítku vyznačenou dobu platnosti do 31. března 2024, prodloužení dočasné ochrany se vás tento rok netýkalo.
  Více informací naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  Закінчення продовження віз тимчасового захисту, виданих до кінця 2022 року
  30 вересня 2023 року закінчилася можливість продовження віз тимчасового захисту, які були видані до кінця 2022 року. Продовження терміну дії візи тимчасового захисту стосувалося лише осіб, які мали візу, дійсну до 31.03.2023 р. Якщо на вашій візовій наклейці вказано термін дії до 31 березня 2024 року, то продовження терміну дії візи тимчасового захисту не стосувалося вас в цьому році.
  Більше інформації можна знайти на Інформаційному порталі для іноземців.
   

 • UKONČENÍ VYDÁVÁNÍ POUKAZŮ NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽADATELE O TRVALÝ POBYT OBČANŮ TŘETÍCH ZEMÍ PO 5 LETECH NEPŘETRŽITÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ
  Na základě novely nařízení vlády již nebudou od 31. srpna 2023 vydávány poukazy na bezplatné vykonání zkoušky z českého jazyka.
  Poukazy vydané do 30. srpna 2023 lze uplatnit pouze v případě vykonání zkoušky do 31. prosince 2023.

 • PŘIDĚLOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO PŘÍSTŘESÍ OSOBÁM ŽÁDAJÍCÍM O DOČASNOU OCHRANU V ČESKÉ REPUBLICE
  Od 1. září 2023 bude krátkodobé přístřeší poskytováno pouze v Brně a Ostravě. Více informací naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.
   

 • ZMĚNA PŘIDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO HUMANITÁRNÍHO UBYTOVÁNÍ OSOBÁM ŽÁDAJÍCÍM O DOČASNOU OCHRANU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
  Od 1. září 2023 bude státní humanitární ubytování do všech okresů Středočeského kraje přidělováno pouze na KACPU Kladno a KACPU Kutná Hora. Více informací naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.
   

 • VYDÁVÁNÍ POUKAZŮ NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽADATELE O TRVALÝ POBYT OBČANŮ TŘETÍCH ZEMÍ PO 5 LETECH NEPŘETRŽITÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ
  Vydávání poukazů na zkoušku z českého jazyka není pozastaveno. O dalším postupu rozhodne vláda České republiky. Pro více informací sledujte Informační portál pro cizince Ministerstva vnitra ČR.
   

 • POVINNOST RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU POŽÁDAT O VÝMĚNU PRŮKAZU POVOLENÍ K POBYTU
  Rodinní příslušníci občanů EU, kteří jsou občany třetích zemí, mají povinnost požádat o výměnu průkazu povolení k pobytu ve formě papírové knížky za průkaz biometrický. Platnost průkazů o povolení k pobytu ve formě papírové knížky skončí 3. srpna 2023. Více informací naleznete na Informačním portálu pro cizince.
  Povinnost rodinných příslušníků občanů EU požádat o výměnu průkazu povolení k pobytu - frs.gov.cz.
   

 • ZMĚNY V PŘÍSTUPU KE ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO OSOBY MLADŠÍ 18 LET S DLOUHODOBÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE OD 1. LEDNA 2024
  Od 1. ledna 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. To se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel.
  Více informací naleznete na Informačním portálu pro cizince.
   

 • NOVELA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ
  Novela zákona o pobytu cizinců, která bude účinná od 1. července 2023 s sebou přináší několik změn. Přehled těch nejdůležitějších najdete zde.
   

 • DATOVÉ SCHRÁNKY
  Pokud Vám byla podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, automaticky zřízena datová schránka pro podnikající fyzické osoby, odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Vám do této schránky nemůže písemnosti ve věcech podle zákona o pobytu cizinců doručovat. Pokud chcete, aby Vám byly písemnosti ve věcech podle zákona o pobytu cizinců doručovány do datové schránky, zřiďte si datovou schránku fyzické osoby.
   

 • INFORMACE PRO DRŽITELE TZV. KANADSKÝCH VÍZ VYDANÝCH OSOBÁM PRCHAJÍCÍM Z UKRAJINY
  Ministerstvo vnitra sděluje, že tzv. "kanadská víza", ("Temporary Resident Visa") vydaná osobám prchajícím z Ukrajiny do 10. února 2023, nebudou překážkou pro prodloužení dočasné ochrany. Toto se týká víz označených "V1" nebo "W1". Některá víza udělená Kanadou byla totiž vystavena ještě před účinností zákona č. 175/2022 Sb., který řešil střet víza a dočasné ochrany, a lze tak rozumět určité míře nervozity, která panovala z důvodu čekání na nabytí účinností novely tzv. Lex Ukrajina k prodloužení dočasné ochrany.
  Víza označená "W1" vydaná po 10. únoru 2023 budou překážkou pro prodloužení dočasné ochrany.
  Pokud jde o dočasnou ochranu, u které již byl vyznačen zánik z důvodu existence kanadského víza, je možné o ni požádat znovu (tj. nelze využít prodloužení).
  Existence vyznačeného kanadského víza je stále překážkou pro první udělení dočasné ochrany.
  Účast v programu USA Uniting for Ukraine s ohledem na svůj charakter není překážkou prodloužení dočasné ochrany.
  Existence "visitor" víza vydaného Velkou Británií s dobou platnosti do 6 měsíců není překážkou prodloužení dočasné ochrany.
  Překážkou je vízum označené jako "Ukraine Scheme" bez ohledu na dobu platnosti.
   

 • POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY!
  V posledních dnech zaznamenáváme zvýšené množství podvodných telefonátů. Volající se představují jako úřední orgány (Ministerstvo vnitra ČR, KACPU atd.) a snaží se od volaného vylákat osobní údaje, bankovní nebo jiné citlivé informace. Buďte obezřetní a nikdy tyto informace o své osobě po telefonu nesdělujte.
   

 • POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ ADVOKÁTY
  Na základě uzavřené smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a Advokátní kanceláří Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o., je cizincům zajištěna možnost využít bezplatné právní služby (pdf, 151 kB).
   

 • UPOZORNĚNÍ
  Provoz pracovišť Odboru azylové a migrační politiky již není nijak omezen
  . Žádosti o pobytová oprávnění musí být podány v době či lhůtě stanovené zákonem, překážka v podobě omezení provozu pracovišť OAMP MV ČR odpadla.

  УВАГА
  Графік роботи відділів Департаменту з питань притулку та міграційної політики (ОАМП МВ ЧР) вже жодним чином не обмежен
  . Заяви на отримання дозволу на проживання мають бути подані у встановлені законодавством терміни, перешкоду у вигляді обмеженного графіку роботи робочих місць ОАМП МВ ЧР було усунуто.
   

 • MEZINÁRODNÍ OCHRANA
  Na základě mimořádného opatření odboru zdravotnického zabezpečení MV je pro podávání žádostí o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky od soboty 19. února 2022 příslušné pouze přijímací středisko Zastávka.
  Adresa přijímacího střediska Zastávka je Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno - venkov; Telefon 00420 546 411 130.
   

 • ZMĚNY V ZÁKONĚ O POBYTU CIZINCŮ
  Přehled změn v zákoně o pobytu cizinců s účinností od 2. srpna 2021 naleznete ZDE (pdf, 396 kB).
   

 • ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA - A2
  S účinností od 1. září 2021 se navyšuje úroveň zkoušky z češtiny pro účely získání trvalého pobytu na úroveň A2. Zkoušku této vyšší úrovně budou skládat občané třetích zemí, kteří podají žádost o trvalý pobyt 1. září 2021 a později. Více informací naleznete ZDE.
  Podrobné informace ke zkoušce z češtiny naleznete ZDE.​

-

  

  

Upozornění: Tyto webové stránky jsou v současné době ve výstavbě a jsou průběžně doplňovány. Obsah jednotlivých článků nelze považovat za kompletní znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (pdf, 2 MB).

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. dubna 2024

Print  E-mail