Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

"Překlenovací štítek"

V případě, že jste na území ČR pobýval na dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu a v řádné lhůtě jste si podal žádost o vydání či prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, o které prozatím nebylo rozhodnuto, a platnost vašeho předchozího povolení již skončila, můžete si na pracovišti MV ČR požádat o osvědčení oprávnění k pobytu formou vízového štítku (tzv. "překlenovací štítek"). 

Tento "překlenovací štítek" se vyznačuje do cestovního dokladu formou víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti, a to obvykle na počkání. Z toho důvodu je nutná osobní přítomnost žadatele. Žadatel za tímto účelem předloží platný cestovní doklad, žádné další náležitosti nejsou nutné. 

Vylepený štítek pak slouží jako osvědčení o podání žádosti a je jím deklarována legálnost pobytu na území ČR do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o podané žádosti, pokud se na cizince vztahuje zákonem upravená tzv. fikce platnosti dosavadního oprávnění k pobytu. Pokud se však na konkrétního cizince dle zákona a individuálních okolností případu tzv. fikce platnosti dosavadního oprávnění k pobytu nevztahuje, nelze mu vydat ani překlenovací štítek. Pokud tzv. fikce dosavadního oprávnění k pobytu zanikne (např. pravomocným rozhodnutím o žádosti nebo pravomocným rozhodnutím soudu o uložení trestu vyhoštění nebo je-li vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění cizince), zaniká tím i platnost "překlenovacího štítku".

"Překlenovací štítek" umožňuje jeho držiteli cestovat z/do schengenského prostoru.

  

Cizinci zařazenému do informačního systému smluvních států se oprávnění k pobytu osvědčí pouze potvrzením o oprávnění k  pobytu.. Pokud tzv. fikce dosavadního oprávnění k pobytu zanikne (např. pravomocným rozhodnutím o žádosti nebo pravomocným rozhodnutím soudu o uložení trestu vyhoštění nebo je-li vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění cizince), zaniká tím i platnost potvrzení o oprávnění k pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail