Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Trvalý pobyt

English English

Povolení k trvalému pobytu pro děti narozené na území

Pobývá-li zákonný zástupce cizince narozeného na území na základě povolení k trvalému pobytu, je povinen v době 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o povolení k trvalému pobytu.

Pokud je podána žádost, pobyt narozeného cizince se od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o žádosti považuje za pobyt trvalý, a to od okamžiku jeho narození (má význam zejména pro účely zdravotního pojištění).

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa předpokládaného pobytu dítěte.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad dítěte; lze nahradit předložením cestovního dokladu cizince (zákonného zástupce), ve kterém je dítě zapsáno,

  2. rodný list dítěte

  


Odbor azylové a migrační politiky, 28. července 2023

Print  E-mail